1. bookVolume 56 (2018): Issue 2 (November 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Official and the Unofficial in the Czechoslovak Art. Notes on Visual Art in the COURAGE Project

Published Online: 08 Nov 2019
Page range: 47 - 54
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

The text represents the division of Czechoslovak art into the official and unofficial art. On the structure and the changing number of the members of the Union of Czechoslovak (Czech) Visual Artists it shows, that official art may indicate different meaning according to the contemporary political situation. The division of visual art into official and unofficial thus seems not to be fixed or clear.

Keywords

ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. O nás [online]. ©2017 [cit. 5. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.artarchiv.cz/onas.Search in Google Scholar

BARTLOVÁ, Milena a VYBÍRAL, Jindřich (ed.). Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Praha: Umprum, 2015. ISBN 978-80-87989-01-2.Search in Google Scholar

BARTOŠOVÁ, Zuzana. Napriek totalite: neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia. Bratislava: Kalligram, 2011. ISBN 978-80-8101-570-0.Search in Google Scholar

BERGMANOVÁ, Marie (ed.). Jiří Kolář: Sběratel: Veletržní palác 19. října 2001 – 3. února 2002. Praha: Gallery, 2002. ISBN 80-8601047-3.Search in Google Scholar

BINAROVÁ, Alena. Svaz výtvarných umělců v českých zemích 1956–1972. Olomouc, 2016. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra historie. Vedoucí disertační práce Ivo Barteček.Search in Google Scholar

BREGANTOVÁ, Polana, et al. ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 5, 6/1, 2. Praha: Academia, 2005, 2007. ISBN 80-200-1390-3, 978-80-200-1487-X, 978-80-1488-8.Search in Google Scholar

Celostátní konference delegátů ÚSČSVU. Výtvarná práce, 1956, roč. 4, č. 2, s. 1.Search in Google Scholar

DEMARTINI, Hugo. Demartini. Praha: Gallery, 2010. ISBN 978-80-86990-28-6. DEMARTINI, Hugo. Modely. Situace 14. Jazzová sekce Svazu hudebníků, leden 1983.Search in Google Scholar

FRANC, Martin a KNAPÍK, Jiří. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2019-2.Search in Google Scholar

HOFFMEISTER, Adolf. Výtvarná práce, 1965, roč. 12, č. 24–26, s. 11.Search in Google Scholar

HLAVÁČEK, Josef. Hugo Demartini. In: Demartini. Praha: Gallery, 2010, s. 13–51. ISBN 978-80-86990-28-6.Search in Google Scholar

HYLMAR, Tomáš. Od Bloku ke Svazu. Umění, 2016, roč. 64, č. 2, s. 177–181.Search in Google Scholar

CHALUPECKÝ, Jindřich. Letter from Prague. Studio International, 1972, č. 945, s. 256–259.Search in Google Scholar

JIROUS, Ivan M. Zpráva o třetím hudebním obrození. In: ŠEVČÍK, Jiří, MORGANOVÁ, Pavlína a DUŠKOVÁ, Dagmar (ed.). České umění 1938–1989: programy / kritické texty / dokumenty. Praha: Academia, 2001, s. 373–376. ISBN 80-200-0930-2.Search in Google Scholar

JIROUSOVÁ, Juliana. Juliana Jirousová. O autorce [online]. ©2012–2017 [cit. 5. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.juliana-jirousova.cz/o-autorce/.Search in Google Scholar

KEMP-WELCH, Klara. Antipolitics in Central European Art. London – New York: I. B. Tauris, 2014. ISBN 978-1-78076-696-6.Search in Google Scholar

KLIMEŠOVÁ, Marie. České výtvarné umění druhé poloviny 20. století. In: BI-TRICH, Tomáš, et al. ALAN, Josef (ed.). Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 377–419. ISBN 80-7106-449-1.Search in Google Scholar

KLÍMOVÁ, Barbora. Navzájem: umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století. Brno: FaVU VUT v Brně, 2013. ISBN 978-80-214-4793-6.Search in Google Scholar

KRAMEROVÁ, Daniela. We Sell Dreams. Umění, 2013, roč. 61, č. 4, s. 341–355.Search in Google Scholar

LEDVINA, Josef. České umění kolem roku 1980 z pohledu kulturní sociologie. Praha, 2010. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro dějiny umění. Vedoucí diplomové práce Vojtěch Lahoda.Search in Google Scholar

LEDVINA, Josef. České umění kolem roku 1980. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2010, č. 9, s. 30–65.Search in Google Scholar

MERVART, Jan. Kultura v karanténě: umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. ISBN 978-80-7422-303-7.Search in Google Scholar

MICHLOVSKÁ, Nina a POTŮČKOVÁ, Alena (ed.). 50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Roudnice nad Labem: Galerie moderního umění, 2014. ISBN 978-80-87512-38-8.Search in Google Scholar

MOKREJŠ, Antonín a HLAVÁČEK, Josef. Osobitost českého duchovního života šedesátých let. In: BREGANTOVÁ, Po-lana, et al. ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 6/1. Praha: Academia, 2007, s. 21–29. ISBN 80-200-1487-X, 80-1488-8.Search in Google Scholar

Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců. Výtvarná práce, 1965, roč. 12, č. 25, s. 3.Search in Google Scholar

PELC, Antonín. K práci svazu sochařů, malířů a grafiků. Výtvarná práce, 1952, roč. 1, č. 1–2, s. 3.Search in Google Scholar

PETIŠKOVÁ, Terezie. Oficiální umění padesátých let. In: BREGANTOVÁ, Po-lana, et al. ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 5. Praha: Academia, 2005, s. 341–369. ISBN 80-200-1390-3.Search in Google Scholar

PETIŠKOVÁ, Terezie. Oficiální umění sedmdesátých a osmdesátých let. In: BREGANTOVÁ, Polana, et al. ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 6/1. Praha: Academia, 2007, s. 447–459. ISBN 80-200-1487-X.Search in Google Scholar

PETIŠKOVÁ, Terezie. Československý socialistický realismus 1948–1958. Praha: Gallery, 2002.Search in Google Scholar

PETIŠKOVÁ, Terezie. Socialistický realismus v Československu 1948–89. Praha: Nadační fond Eleutheria, 2008.Search in Google Scholar

PIOTROWSKI, Piotr. Art and Democracy in Post-Communist Europe. London: Reaktion Books, 2012. ISBN 978-1-86189-895-1.Search in Google Scholar

POSPISZYL, Tomáš. Srovnávací studie. Praha: Fra, 2005. ISBN 80-86603-27-X.Search in Google Scholar

Před sjezdem SČSVU. Výtvarná práce, 1964, roč. 12, č. 21, s. 1–2, 11.Search in Google Scholar

Stanovisko umělců a kulturních pracovníků. Výtvarná práce, 1971, roč. 19, č. 1, s. 1.Search in Google Scholar

ŠETLÍK, Jiří. Léta sedmdesátá a osmdesátá. In: BREGANTOVÁ, Polana, et al. ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 6/1. Praha: Academia, 2007, s. 368– 385. ISBN 978-80-200-1487-X.Search in Google Scholar

ŠETLÍK, Jiří. Počátky činnosti tvůrčích skupin a jejich význam. In: Česká kultura na přelomu 50. a 60. let: kolokvium konané Galerií hl. města Prahy u příležitosti retrospektivy Jiřího Balcara: Dům U kamenného zvonu 22.–23. června 1988. Praha: Gale-rie hlavního města Prahy, 1992. ISBN 80-7010-016-8Search in Google Scholar

Výtvarná práce, 1964, roč. 12, č. 23, s. 3.Search in Google Scholar

Z jednání Přípravného výboru Svazu českých výtvarných umělců. Výtvarné umění, 1971, roč. 19, č. 5, s. 3.Search in Google Scholar

Zpráva o činnosti Svazu českých výtvarných umělců za léta 1977–1982. Výtvarná kultura, 1982, roč. 6, č. 5, s. 9.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo