1. bookVolume 56 (2018): Issue 2 (November 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

How to Define the Czechoslovak Underground

Published Online: 08 Nov 2019
Page range: 42 - 46
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

What is an underground? Is it possible to embed this particular way of life into any definition? After all, even underground did not have the need to define itself at the beginning. The presented text represents a brief reflection of the development of underground in Czechoslovakia; attention is paid to the impulses from the West, which had a significant influence on the underground. The text focuses on the key events that influenced the underground. For example, the “Hairies (Vlasatci)” Action, which took place in 1966, and the State Security activity in Rudolfov in 1974. The event in Rudolfov was an imaginary landmark and led to the writing of a manifesto that came into history as the “Report on the Third Czech Musical Revival.”

Keywords

BLAKE, William. Napíšu básně kytkám na listy. Praha: Československý spisovatel, 1981, s. 167.Search in Google Scholar

JIROUS, Ivan Martin. O české under-groundové kultuře 70. a 80. let. In: MACHOVEC, Martin (ed.). Pohledy zevnitř: česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008, s. 71–82. ISBN 978-80-87053-22-5.Search in Google Scholar

JIROUS, Ivan Martin. Zpráva o třetím českém hudebním obrození. In: MACHO-VEC, Martin (ed.). Pohledy zevnitř: česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008, s. 7–38. ISBN 978-80-87053-22-5.Search in Google Scholar

KUDRNA, Ladislav. Nepřizpůsobiví. Studenti, máničky a další pohledem československých mocenských orgánů. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 2, s. 3–16. ISSN 1802-8241.Search in Google Scholar

KUDRNA, Ladislav. Rudolfov aneb reflexe jednoho zásahu v širších souvislostech. In: KUDRNA, Ladislav (ed.). Reflexe undergroundu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 176– 187. ISBN 978-80-87912-55-3.Search in Google Scholar

MACHOVEC, Martin. Od avantgardy přes podzemí do undergroundu: skupina edice Půlnoc 1949–1955 a under-groundový okruh Plastic People 1969– 1989. In: MACHOVEC, Martin (ed.). Pohledy zevnitř: česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008, s. 97–149. ISBN 978-80-87053-22-5.Search in Google Scholar

MACHOVEC, Martin. Podzemí a underground. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 1, s. 4–13. ISSN 1802-8241.Search in Google Scholar

POSPÍŠIL, Filip a BLAŽEK, Petr. „Vraťte nám vlasy!” První máničky, vlasatci a hip-pies v komunistickém Československu. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1853-3.Search in Google Scholar

ROSZAK, Theodore. Kde končí pustina: politika transcendence v postindustriální společnosti. Praha: Prostor, 2005. ISBN 80-7260-146-6.Search in Google Scholar

ROSZAK, Theodore. Zrod kontrakultury: úvahy o technokratické společnosti a mládeži v opozici. Praha: Malvern, 2015. ISBN 978-80-7530-035-5.Search in Google Scholar

Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa FMV (SNB). Organizační řád správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli, z 24. 2. 1975 [online]. Praha: FMV, 1975 [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/orstb71-89/rmv_10_1975.pdf.Search in Google Scholar

STÁREK Čuňas, František a KUDRNA, Ladislav. (Proto)underground. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 3–15. ISSN 1802-8241.Search in Google Scholar

STÁREK Čuňas, František. Na počátku bylo slovo... byli Hells Devils. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 2, s. 17–27. ISSN 1802-8241.Search in Google Scholar

STÁREK Čuňas, František. Protounder-ground. In: KUDRNA, Ladislav (ed.). Reflexe undergroundu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 30–33. ISBN 978-80-87912-55-3.Search in Google Scholar

TOMEK, Prokop. „Volná” mládež pohledem StB napříč 70. a 80. lety. In: KUDRNA, Ladislav (ed.). Reflexe under-groundu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 76–87. ISBN 978-80-87912-55-3.Search in Google Scholar

TŮMA, Oldřich. Politická kultura v Československu v letech 1968–1989. Moderní dějiny [online]. PANT, 2012 [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/politicka-kultura-v-ceskoslovensku-v-letech-1968-1989/.Search in Google Scholar

VODRÁŽKA, Mirek. Vytvoř si systém, nebo tě zotročí systém jiného. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 1, s. 14–26. ISSN 1802-8241.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo