1. bookVolume 56 (2018): Issue 2 (November 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Collections of the National Museum Related to Cultural Opposition

Published Online: 08 Nov 2019
Page range: 35 - 41
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Collections devoted to culture form an important part of the National Museum collections. Especially those of the Czechoslovak Documentation Centre which were given to the National Museum by Vilém Prečan in 2003 are devoted to the Cultural and Political Opposition. These collections include a wide range of personal collections (Václav Havel, Milan Šimečka, Jiřina Šiklová, Ivan Medek and others). Institutional collections, such as Radio Free Europe, the Charter 77 Foundation or the Czechoslovak Documentation Centre own collections, are also important. The collections show how important cooperation between the dissent and exile culture was, especially during the period of so-called normalization and illustrate their interconnection at the same time.

Keywords

GRUŠA, Jiří, et al. HANÁKOVÁ, Jitka (ed.). Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu: příspěvek k historii československého exilu. Praha: Československé dokumentační středisko – Národní muzeum, 2011, s. 33. ISBN 978-80-904228-6-5 a 978-80-7036-302-7.Search in Google Scholar

HANÁKOVÁ, Jitka. Tisková služba Ivana Medka, služba domovu. Sborník Národního muzea, Řada A – historická, 2016, roč. 70., č. 1–2, s. 27–38. ISSN 0036-5335.Search in Google Scholar

HAVEL, Václav a PREČAN, Vilém. Václav Havel – Vilém Prečan: korespondence 1983–1989. K vydání připravil Vojtech Čelko ve spolupráci s Vilémem Prečanem. Praha: Československé dokumentační středisko, 2011. ISBN 978-80-904228-5-8.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Soupis samizdatových periodik ve fondu ČSDS [online]. Praha: Národní muzeum, 2017 [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Oddeleni-HM/Ceskoslovenskedokumentacni-stredisko/Seznam-samizdatovych-periodik-ve-fondu-CSDS/.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa [online]. Praha: Národní muzeum, 2017 [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.esbirky.cz/hledat/fond/152335.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa [online]. Praha: NÁRODNÍ MUZEUM, 2017 [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Oddeleni-HM/Ceskoslovenskedokumentacni-stredisko/Zvukovy-archiv-Radia-Svobodna-Evropa/.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Acta Creationis (rkp.).Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Akce „Kamion” a následná perzekuční akce. „Šiklová a spol.” (rkp.).Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Anketa k Evropskému kulturnímu fóru v Budapešti 1985 (rkp.).Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond ČSDS Scheinfeld – samizdatové edice (rkp.).Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond H. G. Skilling.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Ivan Medek.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Ivana Tigridová.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Jan Vladislav.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Jiřina Šiklová.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Jiří Lederer.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Jiří Pelikán.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Josef Jelínek.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Konference ve Franken.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Memoáry, vzpomínky, rukopisy.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Milan Šimečka.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Nadace Charty 77.Search in Google Scholar

NÁRODNÍ MUZEUM. Archiv Národního muzea, Soupis fondů uložených v Československém dokumentačním středisku, fond Rozmluvy.Search in Google Scholar

SKILLING, Harold Gordon. Československo – můj druhý domov: paměti Kanaďana. Praha: Prostor, 2001. ISBN 80-7260-042-7.Search in Google Scholar

ŠORMOVÁ, Eva. Česká divadelní encyklopedie: Bytové divadlo Vlasty Chramostové [online]. Praha: Institut umění – divadelní ústav, 2000 [cit. 2. 9. 2017]. Dostupné z: http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Bytové_divadlo_Vlasty_Chramostové.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo