1. bookVolume 56 (2018): Issue 2 (November 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Czechoslovak Reality 1969–1989

Published Online: 08 Nov 2019
Page range: 24 - 34
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

The paper puts the topic of Cultural Opposition into the historical and social context of the long twenty-year period of 1969–1989 normalization. It is devoted to the changes of the regime, the international embedding of Husák’s Czechoslovakia, the repression since the mid-1970s as well as the economic problems of the state, especially in the 1980s. Attention is paid to opposition activities and the underground movement.

Keywords

ALBRIGHT, Madeleine Korbel, et al. Vzkazy domů: příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil 1848–1989). Praha: Labyrint, 2012. ISBN 978-80-87-260-46-3.Search in Google Scholar

BALÍK, Stanislav a HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu 1945–1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 978-80-7325-130-7.Search in Google Scholar

BÁRTA, Milan. K zajištění klidu a veřejného pořádku…: Zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům na Václavském náměstí 20.–21. srpna 1989. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 4, s. 5–14. ISSN 1802-8241.Search in Google Scholar

BÁRTA, Milan, BŘEČKA, Jan a KALOUS, Jan. Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. Praha: ÚSTR, 2012. ISBN 978-80-87211-73-1.Search in Google Scholar

BUCHVALDEK, Miroslav, et. al. Československé dějiny v datech. Praha: Svoboda, 1986.Search in Google Scholar

DEVÁTÁ, Markéta, SUK, Jiří a TŮMA, Oldřich (ed.). Charta 77 – od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977– 1989: sborník z konference k 30. výročí Charty 77: Praha, 21.–23. března 2007. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s oddělením edice FF UK, 2008. ISBN 978-80-7285-090-7.Search in Google Scholar

GRACLÍK, Miroslav a NEKVAPIL, Václav. Třicet případů majora Zemana: Příběh legendárního seriálu a jeho hrdinů. Praha: Dobrovský, 2014. ISBN 978-80-7390-232-2.Search in Google Scholar

JUNEK, Marek, et al. Svobodně!: Rádio Svobodná Evropa 1951–2011: 60 let RFE. Praha: Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, 2011. ISBN 978-80-86212-83-8.Search in Google Scholar

KOSATÍK, Pavel. Fenomén Kohout. Praha – Litomyšl: Paseka, 2001. ISBN 80-7185-372-0.Search in Google Scholar

MACHÁČEK, Michal. Gustáv Husák. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-388-7.Search in Google Scholar

MACHOVEC, Martin, NAVRÁTIL, Pavel a STÁREK, František (ed.). „Hnědá kniha” o procesech s českým undergroundem. Praha: Ústav pro studium totalitních re-žimů, 2012. ISBN 978-80-87-211-74-8.Search in Google Scholar

PONDĚLÍK, Josef. Století fotbalu: z dějin československé kopané. Praha: Olympia, 1986.Search in Google Scholar

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu KSČ. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972.Search in Google Scholar

PULLMANN, Michal. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium, 2011. ISBN 978-80-87271-31-5.Search in Google Scholar

REIMAN, Michal. Lenin, Stalin, Gorbačov: kontinuita a zlomy v sovětských dějinách. Praha: Lidové noviny, 1991. ISBN 80-7106-024-0.Search in Google Scholar

RÁKOSNÍK, Jakub, TOMEŠ, Igor a kol. Sociální stát v Československu: právněinstitucionální vývoj v letech 1918–1992. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-30-8.Search in Google Scholar

STEHLÍK, Michal. Rozhlas a televize v Československu v časech rozděleného světa. In: HLAVÁČEK, Petr, STEHLÍK, Michal (ed.). Rozdělený svět?: Evropa a Češi mezi svobodou a realitou. Praha: Radioservis, 2016. ISBN 978-80-87530-83-2.Search in Google Scholar

STEHLÍK, Michal, PLACHÝ, Jiří a kol. Zničené kostely severních Čech 1945–1989. Úštěk: Společnost pro obnovu památek Úštěcka, 2011. ISBN 978-80-260-1402-7.Search in Google Scholar

SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975–1989. Praha – Litomyšl: Paseka, 2013. ISBN 978-80-7432-302-7.Search in Google Scholar

ŠTROUGAL, Lubomír. Paměti a úvahy. Praha: Epocha, 2009. ISBN 978-80-7425-026-2.Search in Google Scholar

ŠVEHLA, Marek. Magor a jeho doba: život Ivana M. Jirouse. Praha: Torst, 2017. ISBN 978-80-7215-555-2.Search in Google Scholar

VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock’n’roll?: hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1870-0.Search in Google Scholar

VOLNÁ, Katka, et al. Prověřená fakulta: KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009. ISBN 978-80-7285-110-2.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo