1. bookVolume 3 (2020): Issue 1 (September 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Sep 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Acoustic Modelling of Sport and Hunting Shooting Ranges in the Aspect of Shaping Noise Emissions Into the Environment

Published Online: 20 Aug 2020
Page range: 308 - 319
Received: 01 Mar 2020
Accepted: 01 Jun 2020
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Sep 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The article deals with the problem of acoustic modelling of sport and hunting shooting ranges for the purposes of carrying out acoustic impact assessments on the environment. The fashion for recreational shooting and the dynamic development of shooting ranges resulted in conflict situations between the shooting range and the residents. Increasingly, the condition for allowing the shooting range to be used is to carry out an acoustic analysis to confirm the lack of noise nuisance. Therefore, it is necessary to develop guidelines for acoustic modelling of shooting ranges, taking into account their purpose and types of shooting axes. Each of the shooting axes is designed for a different type of shooting and thus has different acoustic characteristics. In the article, the author presents a method of modelling noise emissions from the shooting range on the example of one of the popular shooting competitions which is the hunting trap. First, acoustic measurements of the unit noise source related to the firing of shots by a firearms shooter were made. Then the directional characteristics of this source were determined, the shooting axis of the “hunting trap” type was modelled during a typical shooting competition and its directionality was determined. Then, on the example of a specific shooting range, the possibility of using the results to analyse the propagation of noise into the environment during typical shootings on the trap axis was presented.

Keywords

Boczkowski, A. (2012). Designing of noise protection systems in industrial environment. Monograph: Systems Supporting Production Engineering, ed. Biały W., Kaźmierczak J., Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2012, s.42-50. Search in Google Scholar

Boczkowski, A. (2015). Komputerowe wspomaganie w procesie realizacji ocen oddziaływania akustycznego zakładów przemysłowych na środowisko. Monografia: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. T. 2., red. Ryszard Knosala. Oficyna Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2015, s. 372-383. Search in Google Scholar

ISO 17201-3:2010. (2010). Acoustics – Noise from shooting ranges. Part.3. Gudelines for sound propagation calculations. Search in Google Scholar

Puzyna, C. (1981). Ochrona środowiska pracy przed hałasem. Tom I. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1981. Search in Google Scholar

PN-ISO 10843:2002. (2002). Akustyka. Metody opisu i pomiaru pojedynczych impulsów lub serii impulsów. Search in Google Scholar

PN-ISO 9613-1:2000. (2000). Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Obliczenie pochłaniania dźwięku przez atmosferę. Search in Google Scholar

PN-ISO 9613-2:2002. (2002). Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. Search in Google Scholar

PN-EN ISO 3746:2011. (2011). Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Search in Google Scholar

Dz. U. 2014, poz. 112. (2014). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Tekst jednolity. Search in Google Scholar

Dz. U. 2014, poz. 1542. (2014). Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Search in Google Scholar

Zakrzewski, T., Żuchowski, R. (2009). Kompendium akustyki architektonicznej wraz z przykładami metod obliczeniowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009. Search in Google Scholar

Wall, A., Wagner, C., Rasband, R., Gee, k., Murphy, W. (2019). Cumulative noise exposure model for outdoor shooting ranges. The Journal of Acoustical Society of America 146, 3863, 2019. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo