1. bookVolume 3 (2020): Issue 1 (September 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Sep 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Use of Reverse Engineering and Additive Printing in the Reconstruction of Gears

Published Online: 20 Aug 2020
Page range: 274 - 284
Received: 01 Mar 2020
Accepted: 01 Jun 2020
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Sep 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Despite the very rapid technological development, the general concept of mechanical devices has not changed. Still, the most common element of these devices are gears, whose range of use is very wide. There are both technological and historical considerations for the reconstruction of gears and other elements. In particular, this applies to spare parts for technical facilities that are not available on the market or service costs are too high. Contemporary reconstruction is called Reverse Engineering, which offers tools that allow transformation of an existing object through a virtual model into the final real product. Modern production engineering is based on innovative CAD – Computer Aided Designed design methods and computer-aided manufacturing technologies, CAM – Computer Aided Manufacturing. The rapid development of 3D CAD systems has led to the development of solutions to obtain the designed object, already at the development stage. Such a solution is the Rapid Prototyping method, designed for fast, precise and repeatable production of machine components. Widespread use and growing interest in the use of additive printing influenced the development of this technology. The purpose of the article is to present the practical application of the Reverse Engineering method and 3D printing in the reconstruction of gears. The object of research is the real gear, which has been reconstructed using Reverse Engineering and 3D printing. The article presents the basic assumptions of the methods used and the methodology for conducting reconstruction work. FDM (Fused Deposition Modeling) technology was used for the research. The results obtained are a real example of the practical application of the presented methods. At the same time, they create great opportunities for their wider use.

Keywords

Budzik, G., Budzik, W., Cygnar, M., Janisz K.: Możliwości zastosowania szybkiego prototypowania w procesie projektowania i wytwarzania elementów pojazdów samochodowych. Problemy eksploatacji, 2009, pp. 7-16. Search in Google Scholar

DIM-CAD, Strona internetowa (dostęp online: 1.06.2020) www.dim-cad.pl/uslugiskanowania-3d/inzynieria-odwrotna/ Search in Google Scholar

Fidali M.: Szybki dostęp do części zamiennych, czyli technologie przyrostowe w służbie utrzymania ruchu, Utrzymanie Ruchu, 2018. Search in Google Scholar

Garbarczyk E., Józefowicz K., Rybarczyk A.: Technologia druku 3D na zajęciach laboratoryjnych, Poznań University of Technology, Academic Journals, Electrical Engineering, 2014, pp. 245-251. Search in Google Scholar

Kachel S., Kozakiewicz, A., Łącki, T., & Olejnik, A. (2011). “Zastosowanie inżynierii odwrotnej do procesu odtwarzania geometrii układu wlotowego silnika RD-33 w samolocie MIG-29.” Prace Instytutu Lotnictwa (2011): pp. 66-84. Search in Google Scholar

Kruczek M., Żebrucki Z.: Doskonalenie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie branży hutniczej, Logistyka 2, 2012, pp. 787-797. Search in Google Scholar

Mager A., Moryson G., Cellary A., Marciniak L.: Zastosowanie technik rapid prototyping do wytwarzania wyrobów metalowych, Postępy Nauki i Techniki, 2011, pp.174-182. Search in Google Scholar

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Simens: Smart Industry Polska 2018, Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, raport z badań, Warszawa, 2018, [dostęp online: 3.01.2020, http://przemysl-40.pl/wp-content/uploads/SIP2018.pdf] Search in Google Scholar

Mufasu CAD, Fusion 360 3D Sketch Gear Tutorial | Beginner Practice, 24.11.2016 (dostęp online, 1.06.2020) www.youtube.com/watch?v=VKJjzdWjZ4U&t=246s Search in Google Scholar

Palka D., Ciukaj J.: Prospects for development movement in the industry concept 4.0, XVI International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering MAPE, Serock, 2019, Vol. 2, issue. 1, SCIENDO, pp. 315-326. Search in Google Scholar

Rutkowski A.: Części maszyn, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2000. Search in Google Scholar

Wyleżoł M.: Inżynieria odwrotna i technologie rapid prototyping w utrzymaniu ruchu, Utrzymanie Ruchu, 2019. Search in Google Scholar

Zortrax, Strona internetowa, (dostęp online 5.06.2020) www.zortrax.com Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo