1. bookVolume 18 (2018): Issue 4 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Assessment of changes in the Viliya River runoff in the territory of Belarus

Published Online: 25 Jan 2019
Volume & Issue: Volume 18 (2018) - Issue 4 (December 2018)
Page range: 185 - 196
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Eum H-I., Dibike Y., Prowse T., 2016, Comparative evaluation of the effects of climate and land-cover changes on hydrologic responses of the Muskeg River, Alberta, Canada, J Hydrol Reg Stud. 8: 198–221.10.1016/j.ejrh.2016.10.003Search in Google Scholar

Falter D., Schroter K., Dung N.V., Vorogushyn S., Kreibich H., Hundecha Y., Apel H., Merz B., 2015, Spatially coherent flood risk assessment based on long-term continuous simulations with a coupled model chain, J Hydrol. 524: 182–193.10.1016/j.jhydrol.2015.02.021Search in Google Scholar

Fashchevskiy B.V. 1989. Ekologicheskoe obosnovanie dopustimoy stepeni regulirovaniya rechnogo stoka (The environmental justification of the extent of the permissible regulation of river runoff), Izd. BelNIINTI, Minsk, 52 pp [in Russian].Search in Google Scholar

Fashchevskiy B.V., 1996, Osnovy ecologicheskoy gidrologii (Basics of ecological hydrology), Izd. Ekoinvest, Minsk, 240 pp [in Russian].Search in Google Scholar

IPCC, 2013a, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP2.6 [van Oldenborgh G.J., Collins M., Arblaster J., Christensen J.H., Marotzke J., Power S.B., Rummukainen M.T. Zhou (eds)], [in:] Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker T.F., Qin D., Plattner G.-K., TignorSearch in Google Scholar

M., Allen S.K., Boschung J., Nauels A., Xia Y., Bex V., Midgley P.M. (eds)]. Cambridge University Press, Cambridge–New York, 159 pp. Retrieved from www.climatechange2013.org and www.ipcc.ch [accessed 14 November 2017].Search in Google Scholar

IPCC, 2013b, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP4.5 [van Oldenborgh G.J., Collins M., Arblaster J., Christensen J.H., Marotzke J., Power S.B., Rummukainen M.T. Zhou (eds)], [in:] Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker T.F., Qin D., Plattner G.-K., TignorSearch in Google Scholar

M., Allen S.K., Boschung J., Nauels A., Xia Y., Bex V., Midgley P.M. (eds)]. Cambridge University Press, Cambridge–New York, 159 pp. Retrieved from www.climatechange2013.org and www.ipcc.ch [accessed 14 November 2017].Search in Google Scholar

IPCC, 2013c, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP6.0 [van Oldenborgh G.J., Collins M., Arblaster J., Christensen J.H., Marotzke J., Power S.B., Rummukainen M.T. Zhou (eds)], [in:] Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker T.F., Qin D., Plattner G.-K., Tignor M., Allen S.K., Boschung J., Nauels A., Xia Y., Bex V., Midgley P.M. (eds)]. Cambridge University Press, Cambridge–New York, 159 pp. Retrieved from www.climatechange2013.org and www.ipcc.ch [accessed 14 November 2017].Search in Google Scholar

IPCC, 2013d, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP8.5 [van Oldenborgh G.J., Collins M., Arblaster J., Christensen J.H., Marotzke J., Power S.B., Rummukainen M.T. Zhou (eds)], [in:] Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker T.F., Qin D., Plattner G.-K., Tignor M., Allen S.K., Boschung J., Nauels A., Xia Y., Bex V., Midgley P.M. (eds)]. Cambridge University Press, Cambridge–New York, 159 pp. Retrieved from www.climatechange2013.org and www.ipcc.ch [accessed 14 November 2017].Search in Google Scholar

Korneev V.N., Volchak А.А., Hertman L.N., Usava I.P., Anufriev V.N., Pakhomau A.V., Rusaya I.E., Bulak I.A., Bahadziazh E.P., Dubenok S.A., Zavyalov S.V., Rachevsky A.N. Rimkus E., Stonevičius E., Šepikas А., Buijs P., Crema G., Denisov N.B., Koeppel S., 2015, Strategic Framework for Adaptation to Climate Change in the Neman River Basin [electronic document], United Nations Development Programme in Belarus and United Nations Economic Commission for Europe, Brest, 64 pp.Search in Google Scholar

Loginov V.F., Volchek A.A., 2006a, Variations in Neman River annual runoff near Grodno Town, Water Res. 33(6): 635–663.10.1134/S0097807806060029Search in Google Scholar

Loginov V.F., Volchek A.A., 2006b, Vodnyy balans rechnykh vodosborov Belarusi (Water balance of the river basins of Belarus), Izd. Tonpik, Minsk, 160 pp [in Russian].Search in Google Scholar

Markin V.N., 2005, Vnutrigodovoe raspredelenie ekologicheskogo stoka malykh rek (Seasonal distribution of environmental runoff of small rivers), Sb. Nauch. Tr. “Prirodoobustroystvo i ratsional’noe prirodopol’zovanie – neobkhodimye usloviya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii”, Izd. MGUP, Moskva, 9 pp [in Russian].Search in Google Scholar

Mezentsev V.S., 1995, Gidrologo-klimaticheskaya gipoteza i primyery ee ispol’zovaniya (Hydrological and climatic hypothesis and examples of its use), Vodnye Resursy 22(3): 299–301 [in Russian].Search in Google Scholar

[MPRiOS] Ministerstvo Prirodnykh Resursov i Okhrany Okruzhayushchey Sredy Resbubliki Belarus (Ministry of Natural Resources and Environment Protection of the Republic of Belarus), 2003, Prikaz MPRiOS PB ot 8.01.2003 g. No. 3 “Rekomendatsii po raschetu minimal’no dopustimykh raskhodov vody ne podlezhashchikh iz”atiyu iz rek v usloviyakh Respubliki Belarus” (The Regulation of the MNREP RB No. 3 from 08.01.2003 “The recommendations on the calculation of the minimum allowable runoff rates, which cannot be withdrawn from the Rivers in the conditions in the Republic of Belarus”) [in Russian].Search in Google Scholar

RUE “Stroytekhnorm”, 2010, Raschetnye gidrologicheskiye kharakteristiki. Poryadok opredeleniya. Tekhnicheskii kodeks ustanovivsheysya praktiki TKP 45-3.04-168-2009/02250/ (Estimated hydrological parameters. Procedure of identification. Technical code of good practice TAP 45-3.04-168-2009/02250/), RUP “Stroitechnorm”, Minsk, 55 pp [in Russian].Search in Google Scholar

Tareew Yu.A., Tsyarentsew U.I., 2007, Blakitny skarb Bela-rusi: Reki, azery, vadaskhovishchy, turystski patentsyyal vodnykh ab’yektaw (Blue treasure of Belarus: Rivers, lakes, reservoirs, tourist potential of water bodies), BelEn. Minsk, 480 pp [in Belarusian].Search in Google Scholar

Valuev V.E., Volchek A.A., Meshik O.P., Tsilind V.U., 1994, Inzhenernye raschety vodnobalansovykh kharakteristik (The engineering calculations of water balance parameters), Sb. XXI Nauchno-tekhnicheskoy konferentsii v ramkakh problemy „Nauka i mir”. Ch. II, Izd. BTI, Brest: 89–90 [in Russian].Search in Google Scholar

Valuev E.V., Volchek A.A., Poita P.S., Shvedovski P.V., 1999, Statisticheskie metody v prirodopolzovanii (Statistical methods in environmental management), Izd. BrPI, Brest, 252 pp [in Russian].Search in Google Scholar

Valuev V.E., Volchek A.A., Yurchenko N.T., 1991, K voprosu interpolyatsii, osredneniya i inzhenernykh raschetov vodnobalansovykh kharakteristik (On the problem of interpolation, averaging and engineering calculations of water balance parameters), [in:] Vosproizvodstvo plodorodiya melioriruyemykh zemel’ Sibiri (On the problem of interpolation, averaging, and engineering calculations of water balance parameters), SibNIIGiM, Krasnoyarsk: 21–39 [in Russian].Search in Google Scholar

Volchak A.A., Parfomuk S.I., 2014, Influence of climate change on water resources in Belarus, [in:] Witkowski A., Harff J., Reckermann M. (eds), Conference Proceedings of the 2nd International Conference on Climate Change – The environmental and socio-economic response in the Southern Baltic region (Szczecin, Poland, 12–15 May 2014), International Baltic Earth Secretariat Publ. No 2, Geesthacht: 73–74.Search in Google Scholar

Volchek A.A., 1986, Metodika opredeleniya maksimal’no vozmozhnogo isparyeniya po massovym meteodannym, na primere Belorussii (Methods for determination of probable maximum evaporation based on mass meteo-data, the case of Belarus), Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya po melioratsii i vodnomu khozyaystvu (Minvodkhoz BSSR) 12: 17–21 [in Russian].Search in Google Scholar

Volchek A.A., 1998, Avtomatizatsiya gidrologicheskikh raschetov (Automation of hydrological calculations), [in:] Vodokhozyaystvennoye stroitel’stvo i okhrana okruzhayushchey sredy (Aqua-economic building and environmental protection), Izd. Br.PI, Biberach–Brest–Nottingham: 55–59 [in Russian].Search in Google Scholar

Volchek A.A., Gryadunova O.I., 2010, Minimalnyy stok rek Belarusi (The minimum runoff of the rivers in Belarus), Izd. BrGU, Brest, 169 pp [in Russian].Search in Google Scholar

Volchek A.A., Kirvel I.I., Mihalchuk N.V. (eds), 2017, Reki Polesia. Yaselda (Rivers of Polesie. Yaselda), Izd. Belaruskaya Nauka, Minsk, 416 pp [in Russian].Search in Google Scholar

Volchek A.A., Korneev V.N., Parfomuk S.I., Bulak I.A., 2017, Vodnye resursy Belarusi i ikh prognoz s uchetom izmeneniya klimata (Water resources of Belarus and their forecast taking into account climate change), Brest, 228 pp [in Russian].Search in Google Scholar

Volchek A.A., Parfomuk S.I., 2007, Otsenka transformatsii vodnogo rezhima malykh rek Belorusskogo Poles’ya pod vozdeystviyem prirodnykh i antropogennykh faktorov, na primere r. Yasel’da (Evaluation of the transformation of the water regime of small Rivers in Belarusian Polesye under the influence of natural and anthropogenic factors, example of the River Yaselda), Vodnoye Khozyaystvo Rossii 1: 50–62 [in Russian].Search in Google Scholar

Volchek A.A., Volchek An.A., 2012, Polovod’ya na rekakh Belarusi: zakonomernosti formirovaniya i prognoz (Floods on the rivers of Belarus: the regularities of the formation and the forecast), LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, 224 pp [in Russian].Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo