1. bookVolume 26 (2019): Issue 4 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0133
First Published
20 Dec 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Comparative Analysis of Fuels Derived from PE Plastic Waste with a Mixture of Plastic Recycling Waste of Codes: 1, 2, 4, 5, 6 and 7 Based on Low-Temperature Pyrolysis

Published Online: 24 Apr 2020
Volume & Issue: Volume 26 (2019) - Issue 4 (December 2019)
Page range: 149 - 154
Received: 02 Aug 2019
Accepted: 05 Dec 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0133
First Published
20 Dec 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] Przybylski, M., GUS: polacy produkują coraz więcej śmieci, http://www.pap.pl/aktualnosci/news,115082olacy-produkuja-coraz-wiecej-smieci.html.Search in Google Scholar

[2] Czop, M., Kompleksowe zagospodarowanie tworzyw sztucznych ze strumienia odpadów komunalnych. Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska, red. Krzysztof Barbusiński, Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice 2015.Search in Google Scholar

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. W sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.Search in Google Scholar

[4] Plastics industry in Poland, 2013.Search in Google Scholar

[5] Chowdhury, R., Sarkar, A., Reaction kinetics and product distribution of slow pyrolysis of Indian textile wastes, International Journal of Chemical Reactor Engineering, Vol. 10, Iss. 1, 2012.10.1515/1542-6580.2662Search in Google Scholar

[6] Biswal, B., Kumar, S., Singh, R. K., Production of hydrocarbon liquid by thermal pyrolysis of paper cup waste, Journal of Waste Management, pp. 1-7, 2013.10.1155/2013/731858Search in Google Scholar

[7] Grycova, B., Stepkova, K., Kuca, R., Fiedor, J., Obrucka, K., Application of pyrolysis process in the processing of food waste, Polish Journal of Chemical Technology, Vol. 18, Iss. 1, pp. 19-23, 2016.10.1515/pjct-2016-0004Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo