1. bookVolume 26 (2019): Issue 4 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0133
First Published
20 Dec 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Self-Learning Control Algorithms Used to Manage the Operating of an Internal Combustion Engine

Published Online: 24 Apr 2020
Volume & Issue: Volume 26 (2019) - Issue 4 (December 2019)
Page range: 75 - 82
Accepted: 29 Nov 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0133
First Published
20 Dec 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] Andersson, H., Hedvall, M., Model Based Control of Air and EGR into a Diesel Engine, Göteborg, Sweden 2008.Search in Google Scholar

[2] Barszcz, T., Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji uszkodzeń maszyn wirujących, Diagnostyka, Nr 1 (37), 2006.Search in Google Scholar

[3] Bieniek, A., Mamala, J., Graba M., i in., Możliwości poprawy własności emisyjnych silnika o zapłonie samoczynnym przy zastosowaniu katalitycznego dodatku do paliwa, Combustion Engines, pp. 968-977, 2015.Search in Google Scholar

[4] Brzozowski, K., Nowakowski, J., Toksyczność spalin silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach zmiennego obciążenia dla różnych wartości parametrów regulacyjnych, Eksploatacja i Niezawodność, 2011.Search in Google Scholar

[5] Ericson, C., Westerberg, B., Andersson, M., Egnell, R., Modelling diesel engine combustion and NOx formation for model based control and simulation of engine and exhaust aftertreatment systems, SAE International 2006-01-0687, 2006.10.4271/2006-01-0687Search in Google Scholar

[6] Ferreau, H. J., Ortner, P., Langthaler, P., del Re, L., Diehl, M., Predictive control of a real-world Diesel engine using an extended online active set strategy, Elsevier Annual Reviews in Control, Vol. 31, pp. 293-301, 2007.10.1016/j.arcontrol.2007.09.001Search in Google Scholar

[7] Gheorghiu, V., Atkinson Cycle and Very High-Pressure Turbocharging for Increasing Internal Combustion Engines Efficiency and Power while Reducing Emissions, IMECE International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Denver, USA 2011.Search in Google Scholar

[8] Graba, M., Identyfikacja systemu recyrkulacji spalin silnika o zapłonie samoczynnym, praca doktorska, Politechnika Opolska, Opole 2014.Search in Google Scholar

[9] Graba, M., Bieniek, A., i in., Zasilanie silników wysokoprężnych pojazdów pozadrogowych, Ofic. Wydaw. PO, 2012.Search in Google Scholar

[10] Hennek, K., Bieniek, A., Mamala, J., Graba, M., Nitrogen Oxides Emission Estimator for a Diesel Engine Use to Reduce the Emission of Harmful Substances in Exhaust Gas to Environment, Journal of KONES, Vol. 24, No. 3, pp. 87-94, 2017.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo