1. bookVolume 52 (2022): Issue 2 (June 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

APEKS 2 as a Modification of the APEKS Method

Published Online: 23 Jun 2022
Volume & Issue: Volume 52 (2022) - Issue 2 (June 2022)
Page range: 117 - 142
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The study presents the APEKS 2 method as a proposal of modification of the APEKS method, used to evaluate and select one of the many variants of organizational and technical solutions using their multi-criteria evaluation. The proposed modification of the method consists mainly in changing the procedure of determining the numerical weights of the evaluation criteria. As a result of the proposed change, the possibility of disregarding the influence of a given criterion on the final score is eliminated, unless it is an action intended by the evaluator. Moreover, the introduced change increases the accuracy of the method and allows to better reflect the preferences of the evaluator. Thanks to this, the APEKS 2 method gives the possibility of a better evaluation and, as a result, a more precise selection of the best of the compared technical solutions. The original method and its modification are also suitable for multi-criteria evaluation and selection of the best solution in non-technical applications.

Keywords

1. Burdzik R.: Parametryczna ważona ocena dostawców (PWOD), cz.1 – podstawowe założenia metody. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 117, 2017. Search in Google Scholar

2. Amiri M.: Project selection for oil-fields development by using the AHP and fuzzy TOPSIS methods. Expert Systems with Applications, 37 (9), 2010.10.1016/j.eswa.2010.02.103 Search in Google Scholar

3. Bevilacqua M., Braglia M.: The analytic hierarchy process applied to maintenance strategy selection Reliability Engineering & System Safety, 70 (1), 2000.10.1016/S0951-8320(00)00047-8 Search in Google Scholar

4. Bona G., Forcina A., Falcone D.: Maintenance strategy design in a sintering plant based on a multicriteria approach, International Journal of Management and Decision Making, 17 (1), 29–49, 2018, DOI 10.1504/ijmdm.2018.088816. Open DOISearch in Google Scholar

5. Gałuszka Z., Szybka J.: Przydatność oceny metodą „APEKS” do podejmowania optymalnych decyzji przy mieszanych kryteriach ocen, Zeszyty Naukowe AGH, Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa, 83, 1977. Search in Google Scholar

6. Grum, Z.: Analiza wartości, PWE, 1973. Search in Google Scholar

7. Jato-Espino D., Castillo-Lopez E., Rodriguez-Hernandez J., Canteras-Jordana J.C.: A review of application of multi-criteria decision making methods in construction, Automation in Construction, 45, 2014, DOI 10.1016/j.autcon.2014.05.013. Open DOISearch in Google Scholar

8. Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S.: Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium przypadku. Logistyka, 2, 2012. Search in Google Scholar

9. Szybka J., Pilch R.: APEKS – metoda wspomagająca ocenę jakości działań, in: Salamonowicz, T. (ed), Niekonwencjonalne metody oceny trwałości i niezawodności, 315–323, XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2006. Search in Google Scholar

10. Tiwary A.P., Pradhan B.B., Bhattacharyya B.: Application of multi-criteria decision making methods for selection of micro-EDM process parameters, Advances in Manufacturing, 2, 2014, DOI 10.1007/s40436-013-0050-1. Open DOISearch in Google Scholar

11. Triantaphyllou E.: Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study, Springer 2000, DOI 10.1007/978-1-4757-3157-6. Open DOISearch in Google Scholar

12. Velasquez M., Hester P.T.: An Analysis of Multi-Criteria Decision Making Methods, International Journal of Operations Research, 10 (2), 2013. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo