1. bookVolume 52 (2022): Issue 2 (June 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Research and Comparative Analysis of the Accuracy in Determining the Parameters of the Position of Aircraft by Air Traffic Control Radars Avia-W and GCA-2000

Published Online: 23 Jun 2022
Volume & Issue: Volume 52 (2022) - Issue 2 (June 2022)
Page range: 35 - 46
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The aim of the article “Research and comparative analysis of the accuracy in determining the parameters of the position of aircraft by air traffic control radars Avia-W and GCA-2000” is to test the difference in determining the parameters of the position of aircraft objects by radars used at Dęblin airfield. In particular, the paper presents the results of positioning accuracy, azimuth and distance accuracy for two radars: GCA-2000 and Avia-W.

Keywords

1. Brzozowski M., Myszka M., Lewandowski Z., Modrzewski A.: Wykorzystanie metod precyzyjnego wyznaczania pozycji obiektów powietrznych za pomocą GPS do badań radaru dalekiego zasięgu RST-12M. Problemy Techniki Uzbrojenia, r. 36, z. 101, 2007. Search in Google Scholar

2. Brzozowski M., Lewandowski Z., Metoda określania rozróżnialności obiektów powietrznych przez urządzenia radiolokacyjne z wykorzystaniem lotów samolotów z zamontowanymi na pokładzie odbiornikami i rejestratorami pozycji (Method of definition aircrafts distinction by radiolocation devices, using flights of aircrafts witch GPS receivers and position recorders installed on board). Problemy Techniki Uzbrojenia, r. 38, z. 112, 2009. Search in Google Scholar

3. Brzozowski M., Pakowski M., Myszka M., Michalczewski M., Winiarska U.: The research of modern radar equipment conducted in the Air Force Institute of Technology by the application of military air-crafts. Aviation Advances & Maintenance, No. 1(40) 2017.10.1515/afit-2017-0002 Search in Google Scholar

4. Czekała Z.: Parada radarów. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

5. Doc 8071, Manual on Testing of Radio Navigation Aids - Volume III - Testing of Surveillance Radar Systems, International Civil Aviation Organization, 1998. Search in Google Scholar

6. Goś A.: Charakterystyka porównawcza radarów AVIA i GCA2000, w: Współczesna Nawigacja, tom I, Redakcja naukowa: J. Ćwiklak, Dęblin 2019. Search in Google Scholar

7. Goś A., Krasuski K.: Model matematyczny wyznaczenia pozycji statku powietrznego na podstawie danych radarowych. [w:] Współczesna Nawigacja, tom III, red. M. Grzegorzewski, Dęblin 2021. Search in Google Scholar

8. Grzegorzewski M.: Navigating an aircraft by means of a position potential in three dimensional space. Annual of Navigation, 2005, nr 9, s. 1–111. Search in Google Scholar

9. Polak Z., Rypulak A.: Awionika, przyrządy i systemy pokładowe. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2002. Search in Google Scholar

10. http://www.radary.az.pl/arsr.php, current on 2022. Search in Google Scholar

11. http://www.radary.az.pl/gca-2000.php, current on 2022. Search in Google Scholar

12. https://www.qgis.org/pl/site/, current on 2022. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo