1. bookVolume 52 (2022): Issue 1 (March 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis of Strength Parameters at Tension of Epoxy-Glass Composites with Rubber Recyclate Addition

Published Online: 13 Apr 2022
Volume & Issue: Volume 52 (2022) - Issue 1 (March 2022)
Page range: 131 - 150
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The aim of the research was to analyze the strength parameters of epoxy-glass sandwich composites with the addition of rubber recyclate. Material samples were subjected to a static tensile test performed on a universal testing machine in accordance with the current standard for fiber-reinforced composite materials. The test results showed that the addition of rubber recyclate increases the plastic parameters of the composite, which allows considering the use of the tested material for structures loaded with the vibration and noise scale. The use of rubber recyclate to modify the strength parameters of the composite allows to reduce the amount of rubber waste and ensures the durability of the new material.

Keywords

1. Amin H., Gamal A., Khatib Z.: Scope of reusing waste shredded tires in concrete and cementitious composite materials: A review. Journal of Building Engineering, Vol. 35, 2021.10.1016/j.jobe.2020.102014 Search in Google Scholar

2. Dębska B.: Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów, Izolacje, nr 5, 2010. Search in Google Scholar

3. Gronowicz K.T.: Recykling zużytych opon samochodowych. Problemy eksploatacji, pp. 5-18, 2007. Search in Google Scholar

4. http://rynekinwestycji.pl/recykling-tworzyw-sztucznych, [access: 20 01 2022]. Search in Google Scholar

5. https://www.plastech.pl/wiadomosci/Sposoby-zagospodarowania-odpadowgumowych-17048, [access: 02.01 2022]. Search in Google Scholar

6. Han-Seung Y., Young-Kyu L., Hyun-Joong K., Chun-Won K.: Possibility of using waste tire composites reinforced with rice straw as construction materials. Bioresource Technology, Vol. 95, Iss. 1, October 2004.10.1016/j.biortech.2004.02.00215207296 Search in Google Scholar

7. https://agbet.eu/zywice/produkt/zywica-epoksydowa-odlewnicza-epidian-652-ida-2, [access: 10.11.2021]. Search in Google Scholar

8. Jakóbiec J.: Recykling energetyczny zużytych opon, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, pp. 205-211, 2011. Search in Google Scholar

9. Kyzioł L., Panasiuk K., Barcikowski M., Hajdukiewicz G.: The influence of manufacturing technology on the properties of layered composites with polyester-glass recyclate additive, Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, vol. 36 (Iss. 1), s. 18-30, 2020.10.1177/1477760619895003 Search in Google Scholar

10. Kyzioł L., Panasiuk K., Hajdukiewicz G.: The influence of granulation and content of polyester- glass waste on properties of composites. Journal of KONES, Vol. 25, No. 4, 2018. Search in Google Scholar

11. Panasiuk K., Hajdukiewicz G.: Production of composites with added waste polyester-glass with their initial mechanical properties, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, nr 52, 2017. Search in Google Scholar

12. Panasiuk K., Hajdukiewicz G.: Influence of the content of a glass-polyester recycled additive on the properties of layered composites in dynamic tests, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, tom 4, nr 56 (128), 2018. Search in Google Scholar

13. Parasiewicz W.: Utylizacja opon - legislacja, technologia, ekonomia. Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-technicznej Elastomery 2009, Nowoczesne Materiały i Technologie, Warszawa 18-20.11.2009. Search in Google Scholar

14. Parasiewicz W., Pyskło L., Magryta J. : Recykling zużytych opon samochodowych, Instytut Przemysłu Gumowego „STOMIL”, Piastów 2005. Search in Google Scholar

15. PN-EN ISO 527-4_2000P, Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu – Warunki badań kompozytów tworzywowych izotropowych i ortotropowych wzmocnionych włóknami. Search in Google Scholar

16. Rosik-Dulewska C.: Aktualny stan gospodarki odpadami i perspektywy zmian, Polska Inżynieria Środowiska Pięć Lat Po Wstąpieniu Do Unii Europejskiej, tom 3, Lublin, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, 2009, pp. 93-102. Search in Google Scholar

17. Scheirs J.: Rubber tyre recycling. In: Polymer Recycling, Wiley Series in Polymer Science, New York, John Wiley and Sons, 1998. Search in Google Scholar

18. Shu Ling Zhang, Zhen Xiang Xin, Zhen Xiu Zhang, Jin Kuk Kim: Characterization of the properties of thermoplastic elastomers containing waste rubber tire powder. Waste Management, Vol. 29, Iss. 5, 2009.10.1016/j.wasman.2008.10.00419070475 Search in Google Scholar

19. Sienkiewicz M., Kucińska-Lipka J., Janik H., Balas A.: Mikrostruktura kompozytów poliuretanowo-gumowych, otrzymywanych in situ z elastomerów uretanowych i recyklatów gumowych, 2009. Search in Google Scholar

20. Sławski S., Woźniak A., Bazan P., Mrówka M.: The Mechanical and Tribological Properties of Epoxy-Based Composites Filled with Manganese-Containing Waste. Materials 2022, 15, 1579. https://doi.org/10.3390/ma15041579.10.3390/ma15041579887533935208119 Search in Google Scholar

21. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Warszawa, 2019. Search in Google Scholar

22. Svoboda J., Dvorský T., Václavík V., Charvát J., Máčalová K., Heviánková S., Janurová E.: Sound-Absorbing and Thermal-Insulating Properties of Cement Composite Based on Recycled Rubber from Waste Tires. Appl. Sci. 2021, 11, 2725. https://doi.org/10.3390/app11062725.10.3390/app11062725 Search in Google Scholar

23. White J.R., De S. K.: Poradnik Technologa Gumy, Instytut Przemysłu Gumowego, Piastów 2003. Search in Google Scholar

24. Wielgosinski G.: Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów. Nowa Energia, nr 1, 2011. Search in Google Scholar

25. Zhang X.-X., Lu C.-H. and Liang M.: Preparation of rubber composites from ground tire rubber reinforced with waste-tire fiber through mechanical milling. J. Appl. Polym. Sci., Vol. 103, 2007.10.1002/app.25510 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo