1. bookVolume 52 (2022): Issue 1 (March 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

An Attempt to Characterise the Reliability of an Action Considering the Type of Its Result

Published Online: 13 Apr 2022
Volume & Issue: Volume 52 (2022) - Issue 1 (March 2022)
Page range: 107 - 130
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper presents the results of research related to one of the problems identified in the previous work, which included the analysis of selected elements of the concept of reliability of action description in the systems of action engineering developed by Józef Konieczny. The aim of this study is to analyse the possibility of using the praxiological classification of results in a partially formalised description of the reliability of action. In the first stage of considerations, observations were made regarding the description of the reliability of actions presented as isolated simple chains of action. In the second stage, the observations related to the description of the reliability of actions under the conditions of direct supporting were made.

Keywords

1. Gasparski W.: Prakseologia. Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa 1999. Search in Google Scholar

2. Konieczny J.: Inżynieria systemów działania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983. Search in Google Scholar

3. Konieczny J.: Modele ocenowe systemów. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa 1983. Search in Google Scholar

4. Konieczny J.: Normowanie systemów [in:] Systemy Zabezpieczenia Wojsk, Zeszyt 9. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – Instytut Systemów Zabezpieczenia Technicznego Wojsk, Warszawa 1985. Search in Google Scholar

5. Konieczny J.: Podstawy eksploatacji urządzeń. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1975. Search in Google Scholar

6. Konieczny J.: Próba prakseologii formalnej [Doctoral thesis under the supervision of prof. dr. H. Greniewski]. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1968. Search in Google Scholar

7. Kotarbiński T.: The ABC of Practicality [in:] Ryan L. V., Nahser F. B., Gasparski W. W. (eds.): Praxiology and Pragmatism. Transaction Publishers, New Brunswick 2002. Search in Google Scholar

8. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1958. Search in Google Scholar

9. Migdalski J. (ed.): Poradnik niezawodności: Podstawy matematyczne. Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego „WEMA”, Warszawa 1982. Search in Google Scholar

10. Młynarski S., Pilch R., Smolnik M., Szybka J., Wiązania G.: Modele ocenowe w problematyce niezawodności [A paper presented at the conference ‘L Zimowa Szkoła Niezawodności’]. Szczyrk 2022. Search in Google Scholar

11. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1978. Search in Google Scholar

12. Ryczyński J., Tubis A.: Budowanie odporności paliwowych łańcuchów dostaw w armii w warunkach ograniczonej informacji [A paper presented at the conference ‘L Zimowa Szkoła Niezawodności’]. Szczyrk 2022. Search in Google Scholar

13. Smalko Z., Nowakowski T., Tubis A.: Zarys niezawodnościowej teorii zagrożeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2020. Search in Google Scholar

14. Smolnik M.: Analiza elementów oceny niezawodności działań w inżynierii systemów działania Józefa Koniecznego [in:] Nowakowski T., Rosiński A., Siergiejczyk M. (eds.): Problemy niezawodności systemów technicznych – teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

15. Sowa A.: Ocena stanu technicznego pojazdów szynowych na podstawie cech zdeterminowanych. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2013. Search in Google Scholar

16. Szkoda M., Kaczor G., Pilch R., Smolnik M., Konieczek Z.: Assessment of the influence of preventive maitenance on the reliability and availability indexes of diesel locomotives. Transport Problems, 16(1), 2021.10.21307/tp-2021-001 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo