1. bookVolume 52 (2022): Issue 1 (March 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The selected aspects of determining the technical readiness of cars in a transport system scheduled to be operated

Published Online: 13 Apr 2022
Volume & Issue: Volume 52 (2022) - Issue 1 (March 2022)
Page range: 31 - 38
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

This paper is focused on determining the technical readiness of cars in a transport system scheduled to be operated. In this way, cars are used in natural or military disaster recovery systems. Determining the technical readiness according to the average number of defects without taking account of the intensity of using them and mileage at the beginning of operation prevents from making a detailed assessment of the technical readiness of particular cars up to date. This manuscript attempts to prove a thesis that determining the operational readiness of cars, especially those scheduled to be operated, including functional and task readiness, requires monitoring of damages in time separate for every car.

Keywords

1. Figurski J., Kłosowski A., Sterniczuk E., Zółkowski J.: Model oceny gotowości pojazdów specjalnych w sytuacjach kryzysowych. Wydział Logistyki WAT, Zeszyt 135/ nr3/2015. Search in Google Scholar

2. Hebda M., Mazur T.: Podstawy eksploatacji pojazdów samochodowych. WKiŁ, Warszawa 1980. Search in Google Scholar

3. Kaleta R., Zieja M., Witoś M.: Systemy informatycznego wsparcia Lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Logistyka 6/2014. Search in Google Scholar

4. Kończak J.: Metoda wyznaczania wskaźników niezawodności dla wojskowych pojazdów mechanicznych eksploatowanych nieregularnie. Rozprawa doktorska, Instytut Lotnictwa Warszawa 2017. Search in Google Scholar

5. Kruk Z.: Badania efektywności systemu eksploatacji pojazdów kołowych na podstawie oceny gotowości technicznej wytypowanych marek pojazdów użytkowanych w wojsku. Archiwum WITPiS 1990/91. Search in Google Scholar

6. Kruk Z.: Problematyka prognozowania gotowości operacyjnej samochodów w systemie transportowym z wyczekiwaniem na funkcjonowanie. BEL Studio Sp. z o.o. Sulejówek-Warszawa 2018. Search in Google Scholar

7. Lewitowicz J., Szelmanowski A., Pazur A., Janik P.: Komputerowy system zarządzania niezawodnością i gotowością operacyjną zintegrowanego systemu łączności dla śmigłowców wojskowych. Autobusy 1-2/2019. Search in Google Scholar

8. Przybysz K.: Gotowość operacyjna dla pojazdów wojskowych w aspekcie bezpieczeń-stwa. Rozprawa doktorska, ITWL, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

9. Simiński P.: Wojskowe pojazdy kołowe. Bel Studio, Sulejówek 2015. Search in Google Scholar

10. Smalko Z.: Podstawy eksploatacji technicznej pojazdów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998. Search in Google Scholar

11. Zieja M., Pazur A., Szelmanowski A.: Komputerowy system zarządzania gotowością operacyjną zintegrowanych systemów łączności dla polskich śmigłowców wojskowych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 59, 2018. Search in Google Scholar

12. Instrukcja o gospodarowaniu sprzętu służby czołgowo-samochodowej. MON IWSZ, DU-4.22.2(A), Bydgoszcz 2019. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo