1. bookVolume 51 (2021): Issue 4 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis of Ride Comfort in Selected Types of Rail Vehicles

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 51 (2021) - Issue 4 (December 2021)
Page range: 157 - 183
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The subject of the article is the analysis of ride comfort for a passenger of selected types of rail vehicles on the basis of the main factor determining its level - mechanical vibrations. The research was based on measurements of vibration accelerations and the RMS values in one-third octave bands which were calculated from the measured accelerations. The tested objects were four types of rail vehicles. This article presents the results of the analysis carried out for each vehicle, using two methods of assessing the impact of vibrations on the human body.

Keywords

1. Chrzanowicz M.: Wymagania normalizacyjne dotyczące oświetlenia elektrycznego pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego (PN-EN 13272: 2012) oraz analiza wybranych systemów oświetleniowych. Logistyka nr 4, CD 2/2014. Search in Google Scholar

2. Ciastoń-Ciulkin A.: Analiza poziomu komfortu podróży w pociągach aglomeracyjnych na trasie Kraków Lotnisko/Airport–Wieliczka Rynek Kopalnia. Transport Miejski i Regionalny, nr 6/2017. Search in Google Scholar

3. Dyr T.: Konkurencyjność transportu kolejowego na rynku regionalnych przewozów pasażerskich. TTS Technika Transportu Szynowego, nr 1-2/2004. Search in Google Scholar

4. Förstberg J.: Ride comfort and motion sickness in tilting trains. Doctoral Thesis, Instituten för farkosttenknik, Stokholm 2000. Search in Google Scholar

5. Gużda A., Szmolke N.: Przykłady rozkładu parametrów powietrza w autobusie komunikacji miejskiej. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 6/2016. Search in Google Scholar

6. Gołębiowski P., Żak J., Jacyna-Gołda I.: Approach to the Proecological Distribution of the Traffic Flow on the Transport Network from the Point of View of Carbon Dioxide. Sustainability 12.17 (2020): 6936.10.3390/su12176936 Search in Google Scholar

7. ISO 2631-1: Mechanical Vibration and Shock. Evaluation of human exposure whole-body vibration. Part 1: General Requirements. International Organization for Standardization, 1985 and 1997. Search in Google Scholar

8. Kardas-Cinal E.: Bezpieczeństwo i komfort jazdy pojazdu szynowego z uwzględnieniem losowych nierówności geometrycznych toru, nr 94, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

9. Kardas-Cinal E.: Metody oceny komfortu wibracyjnego w środkach transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, z. 112, 2016. Search in Google Scholar

10. Kardas-Cinal E.: Statistical analysis of dynamical quantities relate to running safety and ride comfort of a railway vehicle. Zeszyty Naukowe. Transport - Politechnika Śląska, t. 106, 2020.10.20858/sjsutst.2020.106.5 Search in Google Scholar

11. Krakasis K., Skarlatos D., Zakinthios T.: A factorial analysis for the determination optimal train speed with desired ride comfort. Tilemachos Applied Acoustics, Vol. 66(10), 2005.10.1016/j.apacoust.2005.02.006 Search in Google Scholar

12. Król S.: Przegląd metod oceny wibracyjnego komfortu jazdy w pojazdach szynowych. Transport Miejski i Regionalny, nr 3/2009. Search in Google Scholar

13. Król S., Szczygieł J.: Badania poziomu komfortu wibracyjnego w wybranych tramwajach. Problemy eksploatacji, nr 2/2009. Search in Google Scholar

14. Nader M.: Drgania i hałas w transporcie: wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

15. Nader M., Ilczuk P., Korzeb J.: Oddziaływanie drgań na kierowcę pojazdu podczas niestandardowej eksploatacji. Logistyka 4, 2015. Search in Google Scholar

16. PN-EN 13272-1:2020-03 Kolejnictwo - Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego - Część 1: Kolej, PKN, 2020. Search in Google Scholar

17. Rybicka I., Tarkowski S.: Metody oceny poziomu komfortu dynamicznego w transporcie pasażerskim, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 12/2016. Search in Google Scholar

18. Šipic P.: Komfort jazdy w pasażerskim transporcie szynowym, Technika Transportu Szynowego, nr 7-8/2007. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo