1. bookVolume 51 (2021): Issue 3 (October 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Preliminary Risk Analysis of Low Pressure Railway Transport

Published Online: 30 Oct 2021
Volume & Issue: Volume 51 (2021) - Issue 3 (October 2021)
Page range: 97 - 122
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The subject of this study is a preliminary risk analysis during travel by the low pressure railway Hyperloop. The main objective was to formulate recommendations related to the development of the project of the new transport mode. The main analysis was preceded by the identification of Man – Machine - Environment system. Undesirable events were identified for each of the specified steps of a ride. For each event, a risk assessment was performed using Risk Score based method. The causes, effects and preventive actions were also listed. Events with the highest risk score were indicated. The need to develop procedures for safety checks and emergency situations was pointed out. It was shown that the safety analysis of the transport system should be extended after a final project development of the railway system and the necessary infrastructure.

Keywords

1. Almujibah H., Kaduk S. I., Preston J.: Hyperloop – prediction of social and physiological costs. Transportation Systems and Technology 2020. 6(3): 43–59, DOI: 10.17816/transsyst20206343-59.10.17816/transsyst20206343-59 Search in Google Scholar

2. DaTian Z., Wei X., Ali H., Han W.: Study on Model based Hazard Identification for the Hyperloop System. Proceedings of the International Seminar on Computation, Communication and Control 2015, DOI:10.2991/is3c-15.2015.6.10.2991/is3c-15.2015.6 Search in Google Scholar

3. Fine W.: Mathematical Evaluations for Controlling Hazards. Journal of Safety Research 1971.10.21236/AD0722011 Search in Google Scholar

4. Gkoumas K., Christou M.: A triple-helix approach for the assessment of hyperloop potential in Europe. Sustainability 2020, DOI:10.3390/SU12197868.10.3390/su12197868 Search in Google Scholar

5. Hansen I. A.: Hyperloop transport technology assessment and system analysis. Transportation Planning and Technology 2020, DOI:10.1080/03081060.2020.1828935.10.1080/03081060.2020.1828935 Search in Google Scholar

6. Jamroz K., Kadziński A., Chruzik K., et al.: Trans-Risk - An Integrated Method for Risk Management in Transport. Journal of Konbin 2010. 13(1): 209–220, DOI: 10.2478/v10040-008-0149-9.10.2478/v10040-008-0149-9 Search in Google Scholar

7. Mateu J. M., Martínez Fernández P., Insa Franco R.: Setting safety foundations in the Hyperloop: A first approach to preliminary hazard analysis and safety assurance system. Safety Science 2021. 142: 105366, DOI: 10.1016/j.ssci.2021.105366.10.1016/j.ssci.2021.105366 Search in Google Scholar

8. Musk E.: Hyperloop Alpha. SpaceX/Tesla Motors 2013. Search in Google Scholar

9. Piechna J.: Low Pressure Tube Transport - An Alternative to Ground Road Transport - Aerodynamic and Other Problems and Possible Solutions. Energies 2021. 14(13): 3766, DOI: 10.3390/en14133766.10.3390/en14133766 Search in Google Scholar

10. Polak K.: Technologia Hyperloop i perspektywy jej zastosowania. Prace Instytutu Kolejnictwa 2017. 156: 28–32. Search in Google Scholar

11. Sitarz M., Chruzik K., Wachnik R.: Aplication of RAMS and FMEA methods in safety management system of railway transport. Journal of Konbin 2012, DOI:10.2478/jok-2013-0061.10.2478/jok-2013-0061 Search in Google Scholar

12. Szopa T.: Niezawodność i bezpieczeństwo. Edition 2. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

13. Szymajda M.: Koreański hyperloop rozpędził się do ponad 1000 km/h. Rynek Kolejowy 2020. https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/koreanski-hyperlooprozpedzil-sie-do-ponad-1000-kmh-99557.html, access date: 01.09.2021. Search in Google Scholar

14. Szymajda M.: Hyperloop Virgin po raz pierwszy pojechał z pasażerami. Rynek Kolejowy 2020. https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/hyperloop-po-razpierwszy-pojechal-z-pasazerami-film-99456.html, access date: 25.09.2021. Search in Google Scholar

15. Badania socjologiczne w symulatorze kolei próżniowej Hyperloop. https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Wspolpraca-uczelni/Badania-socjologiczne-wsymulatorze-kolei-prozniowej-Hyperloop, access date: 01.09.2021. Search in Google Scholar

16. PN-EN ISO 12100:2012. Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka. Search in Google Scholar

17. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z późn. zm.), Dz.U.2020.1043 t.j. Search in Google Scholar

18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (z późn. zm.), Dz.U.1998.151.987. Search in Google Scholar

19. PN-EN 45545-2:2021-01. Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych. Search in Google Scholar

20. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.), Dz.U.2020.1970 t.j. Search in Google Scholar

21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (z późn. zm.). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo