1. bookVolume 51 (2021): Issue 2 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Diagnostics of Turbine Blades, Based on Estimation of Frequency Response Function

Published Online: 17 Jul 2021
Volume & Issue: Volume 51 (2021) - Issue 2 (June 2021)
Page range: 63 - 78
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The aim of the study is to propose a diagnostics method based on blade’s vibration model in frequency domain. Amplitude spectrum A(ω) and phase spectrum φ(ω) have been experimentally identified which define transfer function G(jω) = P(ω) + jQ(ω) and their real P(ω) and imaginary Q(ω) parts. Transfer function G(jω) and resulting frequency, amplitude, phase characteristics and real P(ω) and imaginary Q(ω) parts are parts of blade’s diagnostics model. Changes in those characteristics are directly related to changes in the technical condition of the blades. It has been noticed that small changes in the technical condition cause large changes in frequency characteristics, which proves their usefulness in the diagnosis process.

Keywords

1. Antoniewicz J.: Automatyka. WNT. (in Polish) Warszawa 1973. Search in Google Scholar

2. Beauchamp K.G.: Przetwarzanie sygnałów metodami analogowymi i cyfrowymi. WNT. (in Polish) Warszawa 1978. Search in Google Scholar

3. Bodner W.A.: Automatyka silników lotniczych. WMON. (in Polish) Warszawa 1958. Search in Google Scholar

4. Bracewell R.: Przekształcenie Fouriera i jego zastosowania. WNT. (in Polish) Warszawa 1968. Search in Google Scholar

5. Findeisen W.: Automatyka. Poradnik Inżyniera. WNT. (in Polish) Warszawa 1973. Search in Google Scholar

6. Franks L.E.: Teoria sygnałów. PWN. (in Polish) Warszawa 1975. Search in Google Scholar

7. Grądzki R., Borowczyk H., Lindstedt P.: Parametryczna metoda diagnozowania łopatki z eliminacją niemierzalnych czynników otoczenia . Problemy Badań Eksploatacji Techniki Lotniczej. Tom 8. Wyd. ITWL. (in Polish) Warszawa 2012. Search in Google Scholar

8. Kotowski A., Lindstedt P.: The using of signals of impulse acoustic response in tests of rotor blades in stationary conditions. ISCORMA 4 Calgary Alberta Canada 2007. Search in Google Scholar

9. Krasowsk А.А., Pospiełow G.S.: Podstawy automatyki i cybernetyki technicznej. WNT. (in Polish) Warszawa 1965. Search in Google Scholar

10. Kurowski W.: Podstawy teoretyczne komputerowego miernictwa systemów mechanicznych. Wydawnictwa Politechniki Białostockiej. (in Polish) Białystok 1994. Search in Google Scholar

11. Maksimov W., Jegorov N., Karasev W.: Izmierienije, obrabotka i analiz bystropriemiennych processow w maszynach. (in Russian: Measurement, treatment and analysis quick changing processes in machines) Maszynostrojenije, 1987. Search in Google Scholar

12. Osiowski J.: Zarys rachunku operatorowego. WNT. (in Polish) Warszawa 1982. Search in Google Scholar

13. Pełczewski W.: Teoria sterowania. WNT. (in Polish) Warszawa 1980. Search in Google Scholar

14. Rokicki E., Lindstedt P., Manerowski J., Spychała J.: The concept of monitoring blades of rotor machines with the identifications of their vibration frequency. Journal of Konbin, No. 44, 2017, DOI 10.1515/jok-2017-0080.10.1515/jok-2017-0080 Search in Google Scholar

15. Szopliński Z.: Badanie i projektowanie układów regulacji. WNT. (in Polish) Warszawa 1975. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo