1. bookVolume 51 (2021): Issue 1 (March 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Research Methodology of the Sleeve-Target System with Miss Distance Indicator of the Unmanned Aerial Target Imitator

Published Online: 06 Apr 2021
Volume & Issue: Volume 51 (2021) - Issue 1 (March 2021)
Page range: 125 - 147
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents the method of using a modified acoustic miss distance indicator applied together with the set of controlled aerial target imitators (ZSMCP) Jaskółka “Swallow” operated in the Polish Armed Forces. The described method enables the implementation of controlling and testing the new CZT imitators and inspect the technical condition of these, which are still operated.

Keywords

1. Czechowicz B., Magdziak E., Rykaczewski D.: Układ czujnika trafień rękawa strzeleckiego. Instrukcja użytkowania i obsługiwania technicznego, wersja 01, październik 2013 z późniejszymi zmianami.Search in Google Scholar

2. Czechowicz B., Magdziak E., Mentrak G., Rykaczewski D.: Protokół Badań NR 1/CZT/BT/2015 – załącznik nr 1 do „Protokołu końcowego z badań typu układu akustycznego czujnika trafień CZT po modyfikacji ukompletowania”, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

3. Czechowicz B., Magdziak E., Rykaczewski D.: Metodyka Badań nr 07/ZSMCP/CZT. Układ akustycznego czujnika trafień rękawa strzeleckiego. Badania zdawczo-odbiorcze – załącznik nr 7 „Warunków Technicznych do produkcji seryjnej zestawu sterowanych manewrujących celów powietrznych ZSMCP”, wersja 2, czerwiec 2014 r z późniejszymi zmianami.Search in Google Scholar

4. Żokowski M., Buczkowska-Murawska T., Czechowicz B., Hajduk J., Janas C., Janicki J., Kurek M., Świerkot R.: Wyniki rejestracji Strzelań PSR-A PILICA w akustycznym czujniku trafień holowanym przed rękawem strzeleckim bezzałogowego statku powietrznego SZERSZEŃ wykorzystywanego jako imitator celu powietrznego, Warszawa 2020.Search in Google Scholar

5. Żokowski M., Buczkowska-Murawska T., Hajduk J., Janas C., Kurek M.: Sprawozdanie nr SP-62/58/2020 z pracy pt. Badania funkcjonowania w locie akustycznego czujnika trafień bezzałogowego statku powietrznego SZERSZEŃ wykorzystywanego jako cel powietrzny (wykonywane w ramach zabezpieczenia logistycznego w trakcie badań poligonowych PSR-A PILICA), Warszawa 2020.Search in Google Scholar

6. https://zbiam.pl/wiosenne-zgrupowanie-poligonowe-psr-a-pilica/Search in Google Scholar

7. https://zbiam.pl/psr-a-pilica-na-badaniach-zdawczo-odbiorczych/Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo