1. bookVolume 50 (2020): Issue 4 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis of measuring apparatus errors using the FAM-C and FDM-A methods

Published Online: 31 Dec 2020
Volume & Issue: Volume 50 (2020) - Issue 4 (December 2020)
Page range: 217 - 236
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article discusses the errors of the electronic measuring apparatus built at AFIT using the FAM-C and FDM-A methods, dedicated to monitoring the technical condition of aircraft power units. The basic components and variants of the use of the built electronic apparatus are presented: the optimization of the selection of construction parameters and the change of the error level in the selection of various types of construction of a given system. The influence of external factors on errors of the measuring system was also described, including changes in the amplitude of the electrical power generator output signal and the influence of the carrier frequency depending on the phase configuration of the measuring system. The method of comprehensive checking of electronic measuring equipment for FAM-C and FDM-A methods in laboratory conditions was presented.

Keywords

1. Augustyn S., Gębura A.: Możliwości diagnozowania skrzyń napędów i zespołów transmisji śmigłowca Mi-24 metodą FAM-C. Prace naukowe ITWL, Zeszyt nr 30, Warszawa 2012.10.2478/v10041-012-0011-3Search in Google Scholar

2. Belahcen A.: Magnetoelasticity, magnetic forces and magnetostriction in electrical machines. Doctoral thesis, Helsinki University of Technology, Department of Electrical and Communications Engineering Laboratory of Electromechanics, Helsinki 2004.Search in Google Scholar

3. Bendat J.S., Piersol A.G.: Engineering applications of correlation and spectral analysis, New York – Toronto 1980.Search in Google Scholar

4. Biarda, D., Falkowski P., Gębura A., Kowalczyk A.: Opis patentowy PL 175664B1: Sposób diagnozowania technicznego elementów sprzęgających silnik, a zwłaszcza lotniczy silnik spalinowy, z prądnicą prądu przemiennego, Zgłoszenie 08.07.1996, udzielenie patentu 29.01.1999.Search in Google Scholar

5. Biarda, D., Falkowski P., Gębura A., Kowalczyk A.: Opis patentowy PL 175674B1: Sposób diagnozowania technicznego elementów sprzęgających silnik, a zwłaszcza lotniczy silnik spalinowy, z prądnicą prądu stałego, Zgłoszenie 08.07.1996, udzielenie patentu 29.01.1999.Search in Google Scholar

6. Cempel C.: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. Wyd. PWN, Warszawa 1989.Search in Google Scholar

7. Charchalis A., Grządziela A.: Diagnozowanie stanu współosiowości elementów transmisji momentu obrotowego metodą pomiaru sygnałów wibroakustycznych z łożyska nośnego. Problemy Eksploatacji, Nr 2, 1999.Search in Google Scholar

8. Gajewski T.: Układ kondycjonowania sygnału z izolacją galwaniczną i detektorem fazowym. Praca dyplomowa, Warszawa 2011.Search in Google Scholar

9. Gądek K.: Wzorce czasu w metrologii cyfrowej i mikroprocesorowej, Kraków 2011.Search in Google Scholar

10. Gębura A.: Diagnosing turbine engine bearing structures with the aid of FAM-C and FDM-A methods. Polish Maritime Research, nr 1(59), vol. 16, 2009.10.2478/v10012-008-0011-ySearch in Google Scholar

11. Gębura A.: Diagnostic of aircraft power transmission track based on the analysis of generator’s frequency. Journal of Technical Physics, No. 1, 2002.Search in Google Scholar

12. Gębura A.: Dozorowanie stanu technicznego węzłów łożyskowych i wybranych elementów transmisji zespołu napędowego. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2014.Search in Google Scholar

13. Gębura A.: Metoda modulacji częstotliwości napięcia prądnic pokładowych w diagnozowaniu zespołów napędowych. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

14. Gębura, A., Markiewicz W.: Presentations in FAM-C and FDM-A methods and some problems of a signals theory. Solid State Phenomena, Vol. 147–149, 2009.10.4028/www.scientific.net/SSP.147-149.504Search in Google Scholar

15. Izydorczyk J., Płonka G., Tyma G.: Teoria sygnałów. Czasopismo „Helion”, 1999.Search in Google Scholar

16. Kinkulkin I.E., Rubcov W.D., Fabrik M.A.: Fazovoi mietod opriedielienia koordinat. „Sovietskoje radio”, Moskwa 1979.Search in Google Scholar

17. Moinaro F., Constanic F., Danjean A.: Knocking recognition in engine vibration signal using the wavelet transform. Proceding of the IEEE-SP International Symposiumon, Victoria BC, Canada, 1992.Search in Google Scholar

18. Rahman M.Z., Ohba H., Yamamoto T., Yoshioka T.: A Study on Incipient Damage Monitoring in Rolling Contact Fatigue Process Using Acoustic Emission. Tribology Transactions, 51, 2008.10.1080/10402000801888911Search in Google Scholar

19. Sowiński A.: Cyfrowa technika pomiarowa. WKiŁ, Warszawa 1976.Search in Google Scholar

20. Sydenham P. H., Podręcznik metrologii. Tom I. Podstawy teoretyczne. WKŁ, Warszawa 1988.Search in Google Scholar

21. Sydenham P. H., Podręcznik metrologii. Tom II. Podstawy praktyczne. WKŁ, Warszawa 1990.Search in Google Scholar

22. Szczepanik R., Rządkowski R.: Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach eksploatacji. Warszawa–Radom 2012.Search in Google Scholar

23. Szklarski L, Jaracz K.: Wybrane zagadnienia dynamiki napędów elektrycznych. PWN, Warszawa 1986.Search in Google Scholar

24. Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

25. Witoś M.: Zwiększenie żywotności silników turbinowych poprzez aktywne diagnozowanie i sterowanie. Wyd. ITWL, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

26. Wojnar A., Zdzieborski T.: Analiza błędów anomalnych w cyfrowych pomiarach częstotliwości. Biuletyn WAT nr 2(258), 1974.Search in Google Scholar

27. Wojnar A.: Statystyczna analiza przejść przez zero w teorii sygnałów. Prace Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, tom 9, nr 3, 1965.Search in Google Scholar

28. Wojnar A.: Teoria sygnałów. WNT, Warszawa 1988.Search in Google Scholar

29. Żic M.Z.: Pieriechodnyje processy w maszinach postojannogo toka. Energia, Moskwa 1974.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo