1. bookVolume 50 (2020): Issue 3 (October 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Application of the LifeRoSE Method in Funcionality Evaluation of Road Safety Equipment

Published Online: 20 Oct 2020
Volume & Issue: Volume 50 (2020) - Issue 3 (October 2020)
Page range: 43 - 65
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents a mathematical model of the life cycle estimation method of road safety equipment. Then the model was adjusted to estimate the life cycle costs of the chosen horizontal road marking. Using the LCC method, the functionality of the horizontal marking was evaluated in terms of efficiency, durability and economic effectiveness. The article also presents the impact of selected factors on the life cycle costs of the horizontal road marking.

Keywords

1. Babić D., Ščukanec A., Babić D., Fiolić M.: Model for predicting road markings service life. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol. 14, no. 3, 2019.10.7250/bjrbe.2019-14.447Search in Google Scholar

2. Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.Search in Google Scholar

3. Dziaduch I.: Analiza kosztów okresu istnienia (LCC) obiektu technicznego w aspekcie jego niezawodności. Logistyka, rocznik 2011, nr 2, 2011.Search in Google Scholar

4. Jamroz K.: Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej, Gdańsk 2011.Search in Google Scholar

5. Jamroz K., Gobis A., Kristowski A., Grzyl B.: Proposed method for estimating the costs of safety barrier life cycle. MATEC Web of Conferences, vol. 231, 2018.10.1051/matecconf/201823101009Search in Google Scholar

6. Jeliński Ł., Jamroz K., Jamroz J., Antoniuk M.: Functionality of road safety devices – identification and analysis of factors. MATEC Web of Conferences, vol. 122, 2017.10.1051/matecconf/201712202005Search in Google Scholar

7. Jeliński L., Wachnicka J., Jamroz J., Kalisz M., Kaźmierczak P., Lusa R., et al.: Testing the durability and function of road traffic management devices. MATEC Web Conferences, vol. 122, 2017.10.1051/matecconf/201712202006Search in Google Scholar

8. Karim H., Magnusson R., Natanaelsson K.: Life-Cycle Cost Analyses for Road Barriers. Journal of Transportation Engineering, vol. 138, iss.7, 2012.10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0000391Search in Google Scholar

9. Kopf J.: Reflectivity of Pavement Markings: Analysis of Retroreflectivity Degradation Curves, 2004.Search in Google Scholar

10. Malyuta D.A.: Analysis of factors affecting pavement markings and pavement marking retroreflectivity in Tennessee Highways, University of Tennessee, 2015.Search in Google Scholar

11. Miller T.R.: Benefit-cost analysis of lane marking. Transportation Research Record, 1334, 1993.Search in Google Scholar

12. Monfette M.: Impact of snow removal operations on thermoplastic pavement markings, Air Force Institute of Technology, 2011.Search in Google Scholar

13. Mull D.M., Sitzabee W.: Paint Pavement Marking Performance Prediction Model. Journal of Transportation Engineering, vol. 138, 2012.10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0000360Search in Google Scholar

14. Needham J.: Degradation modeling of polyurea pavement markings, Air Force Institute of Technology, 2011.Search in Google Scholar

15. Onyango M.A., Malyuta D., Owino J., Chimba D.: Verification of pavement marking degradation models using eastern Tennessee pavement marking retroreflectivity data. 2nd Pan African Int. Conf. Sci., Comput. and Telecommun, 2014.10.1109/SCAT.2014.7055137Search in Google Scholar

16. PN-EN 60300-3-3, Zarządzanie niezawodnością część 3-3: Przewodnik zastosowań Szacowanie kosztu cyklu życia, 2017.Search in Google Scholar

17. Tułecki A., Szkoda M.: Koszt trwałości LCC jako model decyzyjny modernizacji pojazdów szynowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, z.1/64, 2007.Search in Google Scholar

18. Williams G.L.: Whole Life Cost-Benefit Analysis for Median Safety Barriers. Task 1-Relocation of service, 2007.Search in Google Scholar

19. Zhang Y., Wu D.: Methodologies to Predict Service Lives of Pavement Marking Materials. Journal of the Transportation Research Forum, vol. 45, no. 3, 2006.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo