1. bookVolume 49 (2019): Issue 4 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Application of the Transport Problem from the Criterion of Time to Optimize Supply Network with Products „Fast-Running”

Published Online: 31 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 49 (2019) - Issue 4 (December 2019)
Page range: 127 - 137
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents the application in practice of a transport problem with the criterion of time to optimize the supply of store chains. When transporting perishable goods (e.g. dairy products, fruits, vegetables) the most important goal is to minimize delivery time. Shortening the delivery time gives the opportunity to meet the expectations of potential customers, as well as to maintain the functional properties of transported goods.

Keywords

1. Anholcer M.: Algorithm for the Stochastic Generalized Transportation Problem. Operations Research and Decisions, 2012.Search in Google Scholar

2. Buga J., Nykowski I.: Zagadnienia transportowe w programowaniu liniowym, PWN, Warszawa 1972.Search in Google Scholar

3. Guzik B. (red.): Ekonometria i badania operacyjne: zagadnienia podstawowe. Materiały Dydaktyczne 115, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.Search in Google Scholar

4. Hein L.W.: The Quantitative Approach to Managerial Decisions, Prentice-Hall, New Jersey 1967.Search in Google Scholar

5. Kauf S., Tłuczak A.: Optymalizacja decyzji logistycznych, Difin, Warszawa 2016.Search in Google Scholar

6. Sikora W. (red.): Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

7. Sikora W.: Modele i metody optymalizacji dóbr. Zeszyt Naukowy nr 127, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993.Search in Google Scholar

8. Szkutnik J., Ziółkowski J.: Optymalizacja kosztów transportu w sferze zaopatrzenia. Logistyka nr 4/2015.Search in Google Scholar

9. Szkutnik-Rogoż J., Ziółkowski J.: Wyznaczanie kosztów transportu z wykorzystaniem Octave 3.4.3. Prace naukowe z. 111, Metody badania procesów logistycznych i systemów transportowych, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016.Search in Google Scholar

10. Szymczak M. (red.): Decyzje logistyczne z Excelem. Difin, Warszawa 2011.Search in Google Scholar

11. Trzaskalik T. (red.): Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, wydanie II zmienione. PWE, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

12. Ziółkowski J., Bonkowska K.: Zamknięte zadanie transportowe-przykład liczbowy, SLW nr 45, WAT, Warszawa 2016.Search in Google Scholar

13. Ziółkowski J., Szkutnik-Rogoż J.: Zarządzanie transportem samochodowym z uwzględnieniem analizy kosztów, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, podseria Zarządzanie nr 337/2017.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo