1. bookVolume 49 (2019): Issue 3 (October 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis of Available Methods for Risk Assessment Dedicated to Unmanned Aerial Vehicles

Published Online: 30 Oct 2019
Volume & Issue: Volume 49 (2019) - Issue 3 (October 2019)
Page range: 375 - 400
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Aviation is becoming more and more popular. It is influenced, inter alia, by the development of general aviation (GA) and unmanned aerial vehicles (UAV). Due to the increasing number of qualified UAV users (in April 2018 there were 6846 operators in Poland with a valid certificate of qualifications) and those performing only recreational flights, it is important to ensure an acceptable level of risk in these operations. Using the available methods, the risk of five exemplary unmanned operations was assessed. The results were compared to determine their validity.

Keywords

1. Fellner A., Mańka A.: Dostosowanie metody FMEA do wymagań branży lotniczej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport. 2015.Search in Google Scholar

2. Galant M.: Ograniczenie ryzyka zagrożeń w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie systemu monitorującego stan psychofizyczny pilota. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań 2017.Search in Google Scholar

3. https://www.dedrone.com/resources/incidents/Search in Google Scholar

4. https://uavcoach.com/faa-drone-data/Search in Google Scholar

5. https://www.google.pl/maps/Search in Google Scholar

6. International Civil Aviation Organization: Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), Doc. 10019 ICAO, first edition 2016.Search in Google Scholar

7. JARUS guidelines on Specific Operations Risk Assessment (SORA) 2017Search in Google Scholar

8. Klich E.: Bezpieczeństwo lotów. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2011.Search in Google Scholar

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy ─ Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.Search in Google Scholar

10. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2017-2020, Warszawa, 2017.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo