1. bookVolume 49 (2019): Issue 3 (October 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Application of the Kolmogorov-Sinai Entropy in Determining the Yield Point, as Exemplified by the EN AW-7020 Alloy

Published Online: 30 Oct 2019
Volume & Issue: Volume 49 (2019) - Issue 3 (October 2019)
Page range: 241 - 269
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents a method of determining the yield point, applying calculations based on the Kolmogorov-Sinai (K-S) metric entropy model. Data used in metric entropy calculations was obtained during a static tensile test of the AW-7020 aluminium alloy. The methodology of K-S entropy calculations was presented and illustrated by a selected example from a data collection. Analyzing the results obtained, the values of an arbitrary yield point were compared for R02 selected samples with the values ReK−S.

Keywords

1. Amigó J., Kenne M., Kocarev L.: The permutation entropy rate equals the metric entropy rate for ergodic information sources and ergodic dynamical systems. Physica D: Nonlinear Phenomena, 210, 2005.Search in Google Scholar

2. Bugłacki H.: Wpływ obróbki cieplnej oraz składu chemicznego spoiw na własności mechaniczne i korozję naprężeniową stopu AlZn5Mg1 w spawanych konstrukcjach okrętowych. Praca doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1981.Search in Google Scholar

3. Cudny K., Puchaczewski N.: Stopy metali na kadłuby okrętowe i obiekty oceanotechnice. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996.Search in Google Scholar

4. Dietrich L., Garbacz G.: Determination of the yield point of structural materials based on the metric entropy of measured data. I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa: 28-31 sierpnia 2007.Search in Google Scholar

5. Dobrzański L.A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Gliwice 2002.Search in Google Scholar

6. Garbacz G., Kyzioł L.: Application of metric entropy for results interpretation of composite materials mechanical tests. Advances in Material Science, 06 Marzec, 1(51), 2017.10.1515/adms-2017-0006Search in Google Scholar

7. Garbacz G.: Przetwarzanie danych doświadczalnych z uwzględnieniem ich chaotycznego charakteru. Rozpraw a doktorska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

8. Hajdukiewicz G.: Impact of the type of quench aging after hyperquenchching on the mechanical strenght properties of AW-7020 alloy. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.25, No.2, Warszawa 2018.Search in Google Scholar

9. Kaufman J.G., Rooy E.L.: Aluminium Alloy Castings: Properties, Processes and Applications. Ch.3, page 21-37, 2004.10.31399/asm.tb.aacppa.9781627083355Search in Google Scholar

10. Kawan C.: Metric Entropy of Nonautonomous Dynamical System. Nonautonomous Dynamical Systems, 2013, https://doi.org/10.2478/msds-2013-000310.2478/msds-2013-0003Search in Google Scholar

11. Kolmogorov A.: Entropy per unit Time as a Metric Invariant of Automorphism. Doklady of Russian Academy of Sciences, Issue 124, 1959.Search in Google Scholar

12. Kyzioł L., Czapczyk K.: Influence of heat treatment on stress - corrosion resistance of EN AW-AIZn5Mg1,5CuZr alloy, Solid State Phenomena. Mechatronic System and Materials, Vol. 199, 2013.10.4028/www.scientific.net/SSP.199.424Search in Google Scholar

13. Kyzioł L.: Wpływ obróbki cieplnej na odporność na korozję naprężeniową i wytrzymałość zmęczeniowo-korozyjną stopów AlMg6 i AlZn5Mg1ZrCr przeznaczonych na kadłuby okrętów. Praca doktorska, AMW, Gdynia 1990.Search in Google Scholar

14. PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

15. Sinai Y.: On the Notion of Entropy of a Dynamical System. Doklady of Russian Academy of Sciences, Issue 124, 1959.Search in Google Scholar

16. Szklarz Z.: Wpływ odkształcenia plastycznego na korozję mikrostrukturalną stopów aluminium typu AlCu4Mg1 i AlMg2. Rozprawa doktorska, AGH, Kraków 2013.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo