1. bookVolume 49 (2019): Issue 2 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The Problem of Reliability Allocation in the Subassemblies of Rail Vehicles

Published Online: 21 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 49 (2019) - Issue 2 (June 2019)
Page range: 199 - 218
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The following paper concerns an application of reliability allocation as a method for achieving the desired level of reliability for a selected subassembly of a type 6Dg diesel locomotive. On the basis of real operational data for the investigated vehicle, a decision model was developed to solve the allocation problem. It was demonstrated that the locomotive’s reliability may be improved by replacing the individual components in the braking and pneumatic system with components of higher reliability or by using additional equivalent parallel components in the reliability-wise configuration.

Keywords

1. Bucior J.: Podstawy teorii i inżynierii niezawodności. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004. Search in Google Scholar

2. Coit D.W., Zio E.: The evolution of system reliability optimization. Reliability Engineering & System Safety, In Press, Corrected Proof (available online 8 September 2018).10.1016/j.ress.2018.09.008 Search in Google Scholar

3. Drożyner P., Mikołajczak P.: Assessment of the effectiveness of machine and device operation. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, No. 3(35), 2007. Search in Google Scholar

4. Feliks J., Majewska K.: Wykorzystanie funkcji kosztów Mettasa do alokacji nieuszkadzalności w systemach logistycznych. Instytut Logistyki i Magazynowania, Nr 2/2012. Search in Google Scholar

5. Gniedenko B.W., Bielajew J.K., Sołowiew A.D.: Metody matematyczne w teorii niezawodności. WNT, Warszawa 1968. Search in Google Scholar

6. Mettas A.: Reliability Allocation and Optimization for Complex Systems. Annual Reliability and Maintainability Symposium, Los Angeles 2000. Search in Google Scholar

7. Migdalski J.: Poradnik niezawodności: Podstawy matematyczne. Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego WEMA, 1982. Search in Google Scholar

8. Mohammadi M., Mortazavi S.M., Karbasian M.: Developing a Method for Reliability Allocation of Series-Parallel Systems by Considering Common Cause Failure. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. Vol. 29, No. 2. Search in Google Scholar

9. O’Connor P.: Practical Reliability Engineering, 4th Edition. John Wiley & Sons, 2010. Search in Google Scholar

10. Oprzędkiewicz J.: Niezawodność maszyn, Skrypty Uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1981. Search in Google Scholar

11. Oprzędkiewicz J., Młynarski S., Jabłoński J.: Wpływy niezawodności na zmianę kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych. Problemy eksploatacji, nr 1, 2002. Search in Google Scholar

12. Pamuła W.: Niezawodność i bezpieczeństwo. Wybór zagadnień. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011. Search in Google Scholar

13. Szkoda M.: Kształtowanie potencjału przewozowego przedsiębiorstw transportu kolejowego. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017. Search in Google Scholar

14. Szkoda M., Kaczor G.: Reliability and availability assessment of diesel locomotive using fault tree analysis. Archives of Transport, Vol. 40, Iss. 4, 2016.10.5604/08669546.1225470 Search in Google Scholar

15. Szpytko J., Salamonowicz T., Żurek J.: Prognozowanie niezawodności w eksploatacji środków transportu bliskiego. Materiały XXXI Zimowej Szkoły Niezawodności, 2003. Search in Google Scholar

16. Wolde ten M., Ghobbar A.A.: Optimizing inspection intervals - Reliability and availability in terms of a cost model: A case study on railway carriers. Reliability Engineering and System Safety, Vol. 114, 2013.10.1016/j.ress.2012.12.013 Search in Google Scholar

17. Ważyńska-Fiok K., Jaźwiński J.: Niezawodność systemów technicznych. PWN, Warszawa 1990. Search in Google Scholar

18. Yalaoui A., Chu C., Châtelet E.: Reliability allocation problem in a series-parallel system. Reliability Engineering & System Safety, 90(2005).10.1016/j.ress.2004.10.007 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo