1. bookVolume 49 (2019): Issue 2 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Water Loss Analysis as an Element of Operation Management of Water Supply System

Published Online: 21 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 49 (2019) - Issue 2 (June 2019)
Page range: 55 - 77
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The aim of the study was an cause and effect analysis of water losses in the collective water supply system of the city located in south-eastern Poland. The exploitation data provided by the water supply company from 2012 - 2016 was used for the analysis. The study uses the recommendations of the IWA (International Water Association) for the water balance making and determination of water loss indicators. The values of water loss indicators were compared to international standards and the technical condition of the network was determined. In addition, failure rate analysis of the water supply network was performed based on the failure rate index λ. Based on the performed analysis, it was found that the water supply company should consider renovation or replacement of the main network pipelines to increase the safety level of water supply, reduce the amount of water losses and the company exploitation costs.

Keywords

1. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Sygacz-Adamska J.: Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody. Zaopatrzenie w Wodę, jakość i Ochrona Wód, tom II, 2012. Search in Google Scholar

2. Kwietniewski M., Rak J.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

3. Lambert A., Hirner W.: Losses from Water Supply Systems: Standard Terminology and Recimmended Performance Measures. International Water Association Blue Pages, 2000. Search in Google Scholar

4. Merc K., Kedzia W., Ociepa E.: Analiza strat wody na podstawie wskaźników zalecanych przez International Water Association. Proceedings of ECOpole, vol. 11, 2017. Search in Google Scholar

5. Meyer P. et al.: AWWA Leak Detection & Water Accountability Comitee Report. Residental End Uses of Water. AWWA Research Foundation, 1999. Search in Google Scholar

6. Ociepa E., Mrowiec M., Deska I.: Straty wody w systemach dystrybucji – przyczyny, określanie, działanie na rzecz ograniczania. Proceedings of ECOpole, vol. 10, 2016. Search in Google Scholar

7. Pietrucha-Urbanik K.: Failure analysis and assessment on the exemplary water supply network. Engineering failure analysis, vol. 57, 2015.10.1016/j.engfailanal.2015.07.036 Search in Google Scholar

8. Rak J.R. et al.: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostaw wody do odbiorców. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013. Search in Google Scholar

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Search in Google Scholar

10. Szpak D., Tchórzewska-Cieślak B.: Assessment of the failure rate of water supply system in terms of safety of critical infrastructure. Chemik, vol. 6, 2014. Search in Google Scholar

11. World Bank Institute Performance. NRW Training Module 6, Performance Indicators, 2005. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo