1. bookVolume 49 (2019): Issue 1 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Predicting Costs of City Buses’ Incapacity Risk

Published Online: 20 Jun 2019
Volume & Issue: Volume 49 (2019) - Issue 1 (March 2019)
Page range: 425 - 448
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper describes operational efficiency research of city buses from two manufacturers during the 6 years of operation under real conditions. The presented operational efficiency assessment model includes unplanned incidental repairs costs, downtime costs, as well as the likelihood of losing customer-passenger’s trust. The results of the efficiency calculations were used to estimate the expected costs of buses’ incapacity risk. It has been demonstrated that the operational efficiency and incapacity risk costs can be a criterion for the optimal period of operation, as well as the criterion of comparison of bus makes in a transport company.

Keywords

1. Andrzejczak K.: Metody prognozowania w modelu eksploatacyjnym środków transportu. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.Search in Google Scholar

2. Dmowski A.: Model oceny efektywności eksploatacyjnej samochodu ciężarowego w warunkach wynajmu długoterminowego przy uwzględnieniu wskaźników niezawodnościowych. Rozprawa doktorska, Instytut Lotnictwa, 2017.Search in Google Scholar

3. Gawron H.: Rozwój aglomeracji miejskich i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego rynku nieruchomości. Zarządzanie i Finanse, 4(12)/2014.Search in Google Scholar

4. Kulińska E.: Model parametryzacji kosztów ryzyka w procesie transportu. Logistyka, 6/2013.Search in Google Scholar

5. Michalski R., Wierzbicki S.: Comparative reliability tests of city transport busses. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 4(32)/2006.Search in Google Scholar

6. Niewczas A., Rymarz J., Dębicka E.: Stages of operating vehicles with respect to operational efficiency using city buses as an example. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 21(1)/2019, DOI 10.17531/ein.2019.1.3.10.17531/ein.2019.1.3Search in Google Scholar

7. Niewczas A., Rymarz J., Pieniak D.: Porównawcza analiza niezawodności komunikacji miejskiej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 101/2014.Search in Google Scholar

8. Rymarz J., Badania efektywności eksploatacyjnej autobusów komunikacji miejskiej. Rozprawa doktorska, Politechnika Lubelska, Lublin 2015.Search in Google Scholar

9. Zwierzchowska M.: Ocena jakości usług komunikacji miejskiej – dobór zmiennych do badania metodą delficką. Autobusy, 5/2018.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo