1. bookVolume 49 (2019): Issue 1 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Identification and Analysis of Information Surplus in Aeronautical Systems

Published Online: 20 Jun 2019
Volume & Issue: Volume 49 (2019) - Issue 1 (March 2019)
Page range: 343 - 368
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

This article is a continuation of the Authors’ study on issues concerning safety of aeronautical data and information. This time, however, the main focus was placed on identification and analysis of information surplus in aeronautical systems. After a short introduction the redundant reliability structure was characterised and types of excesses used in aeronautical systems were distinguished. Special attention was paid to the title information surplus. Then, aeronautical data and information were described – the purpose and forms of their publication and the fundamental categories of aeronautical data and information were identified. In the following part of the publication, information surpluses for indicated categories of aeronautical data and information, published in various forms, were identified and the risk profile of information surplus appearance was analysed. The whole article was summed up with conclusions. Analysed issues will be the subject of Authors’ further study.

Keywords

1. Babik W.: O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym. In: Morbitzer, J. (ed.). Człowiek-Media-Edukacja, UP, Kraków 2010.Search in Google Scholar

2. Dudek E., Kozłowski M.: The concept of a method ensuring aeronautical data quality. Journal of KONBiN, No 37, 2016, DOI 10.1515/jok-2016-0015.10.1515/jok-2016-0015Open DOISearch in Google Scholar

3. Dudek E., Kozłowski M.: The concept of risk tolerability matrix determination for aeronautical data and information chain. Journal of KONBiN, nr 43, 2017, DOI 10.1515/jok-2017-0040.10.1515/jok-2017-0040Open DOISearch in Google Scholar

4. Dudek Ewa, Kozłowski Michał: The concept of the Instrument Landing System – ILS continuity risk analysis method, w: Management Perspective for Transport Telematics / Mikulski Jerzy (ed.), Communications in Computer and Information Science, Springer, 2018.10.1007/978-3-319-97955-7_21Search in Google Scholar

5. ICAO Doc 9750 Global Air Navigation Plan 2016-2030; Fifth Edition 2016.Search in Google Scholar

6. Jakubowski B., Załęska-Fornal A.: Szacowanie niezawodności systemu nawigacyjnego w kontekście przetwarzania informacji nawigacyjnej. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Rok XIV Nr 1 (156) 2004.Search in Google Scholar

7. Jaźwiński J., Borgoń J.: Niezawodność eksploatacyjna i bezpieczeństwo lotów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989.Search in Google Scholar

8. Jaźwiński J., Smalko Z., Żurek J.: Niezawodność operacyjna systemów transportowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie Nr 1(73)/2014.Search in Google Scholar

9. Kozłowski Michał, Dudek Ewa: Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw danych lotniczych. In: Logistyka lotnictwa. Teoria i praktyka / Ungiert Dariusz (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2018.Search in Google Scholar

10. Kozłowski M., Dudek E.: Risk analysis in air transport telematics systems based on aircraft’s Airbus A320 accident In: Smart Solutions in Today’s Transport / Mikulski Jerzy (ed.), Communications in Computer and Information Science, vol. 715, 2017, Springer International Publishing.10.1007/978-3-319-66251-0_31Search in Google Scholar

11. Kubiak M., Białoskórski R. (eds.): Informacyjne uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa. Wydawnictwo UPH w Siedlcach, 2016.Search in Google Scholar

12. Kwiecień J., Chojnowski Sz.: Nowe sfery bezpieczeństwa międzynarodowego, SGH_034_2012_02_51StudiaKES8.indd.Search in Google Scholar

13. Rosiński A.: Analiza niezawodnościowa złożonego systemu bezpieczeństwa dla obiektu o specjalnym przeznaczeniu. Zabezpieczenia 4/2007.Search in Google Scholar

14. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.Search in Google Scholar

15. Shannon C.E., A mathematical theory of cryptography, Bell System Technical Journal, 1945.Search in Google Scholar

16. Siergiejczyk M., Kozłowski M., Dudek E.: Diagnostics of potential incompatibilities in aeronautical data and information chain. Diagnostyka, vol. 18, nr 2, 2017.Search in Google Scholar

17. EUROCONTROL Specification for Data Quality Requirements, Reference nr: EUROCONTROL-SPEC-152.Search in Google Scholar

18. Stawowy M.: Niezawodność informacji w telematyce transportu, TRANSCOMP – XIV. Logistyka, vol. 6, 2010.Search in Google Scholar

19. www.hint.org.pl/itd=n271 [data dostępu 16.10.2018]Search in Google Scholar

20. ICAO Annex 4 to the Convention on International Civil Aviation, Aeronautical Charts, July 2009.Search in Google Scholar

21. ICAO Annex 11 to the Convention on International Civil Aviation, Air Traffic Services, International Civil Aviation Organization, July 2001.Search in Google Scholar

22. ICAO Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation, Aerodromes, International Civil Aviation Organization, July 2009.Search in Google Scholar

23. ICAO Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation, Aeronautical Information Services, International Civil Aviation Organization, July 2013.Search in Google Scholar

24. Żurek J.: Model oceny nadmiarów w lotniczych systemach bezpieczeństwa. Logistyka Tom 4, Rocznik 2010/CD.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo