1. bookVolume 49 (2019): Issue 1 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Risk Assessment of Remotely Piloted Aircraft Systems

Published Online: 20 Jun 2019
Volume & Issue: Volume 49 (2019) - Issue 1 (March 2019)
Page range: 95 - 106
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The intensive growth in the popularity of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) used for recreational, sporting and other purposes, may lead to an increase in accidents and incidents involving them. Therefore, it is advisable to raise the awareness of all users, related to safety issues, to harmonize standards and procedures applicable at international and national level. The article presents the legal conditions for unmanned operations and the risk assessment methods used in areas of human activity. On this basis, an original method of risk assessment in unmanned systems was proposed. The method can be part of the operating instructions of the RPAS operator. At the end, final conclusions were drawn up.

Keywords

1. Galant M. Ograniczenie ryzyka zagrożeń w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie systemu monitorującego stan psychofizyczny pilota. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań 2017.Search in Google Scholar

2. Heinrich O., Drone laws in Europe. dronerules.euSearch in Google Scholar

3. http://ulc.gov.plSearch in Google Scholar

4. International Civil Aviation Organization, Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), Doc. 10019 ICAO, first edition 2016.Search in Google Scholar

5. Klich E., Bezpieczeństwo lotów, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2011.Search in Google Scholar

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.Search in Google Scholar

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy ─ Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statkówSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo