1. bookVolume 48 (2018): Issue 1 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Minimisation of empty runs in transport

Published Online: 29 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 48 (2018) - Issue 1 (December 2018)
Page range: 465 - 491
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The issue of minimisation of empty runs in transport, assumptions and calculation method were presented. The example of ineffective usage of transport means was described as well as a procedure algorithm for the optimisation of the above-mentioned issues using the Solver module.

Keywords

1. Bogdanowicz S.: Podatność. Teoria i zastosowanie w transporcie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

2. Jóźwiak A., Ziółkowski J.: Minimalizacja pustych przebiegów w transporcie wojskowym, Biuletyn WAT nr 2/2014, vol. 63.Search in Google Scholar

3. Kauf S., Tłuczak A.: Optymalizacja decyzji logistycznych, Difin, Warszawa 2016.Search in Google Scholar

4. Nowotyńska I.: Zagadnienie minimalizacji pustych przebiegów w firmie kurierskiej, Modern Management Review nr 1/2014.10.7862/rz.2014.mmr.7Search in Google Scholar

5. Pieriegud J.: Polski rynek usług transportu samochodowego i kolejowego – bilans dziesięciolecia w Unii Europejskiej, Logistyka nr 1/2015.Search in Google Scholar

6. Szymczak M. (red.): Decyzje logistyczne z Excelem, Difin, Warszawa 2011.Search in Google Scholar

7. Wasiak M., Jacyna-Gołda I.: Transport drogowy w łańcuchach dostaw. Wyznaczanie kosztów, PWN, Warszawa 2016.Search in Google Scholar

8. www.stat.gov.pl, Transport – wyniki działalności w 2016 r., GUS, Warszawa 2014.Search in Google Scholar

9. Zalewski W.: Rachunek kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo