1. bookVolume 48 (2018): Issue 1 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The structure of recurrent circuits of military aircraft – selected problems based on Su-22

Published Online: 29 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 48 (2018) - Issue 1 (December 2018)
Page range: 431 - 445
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

This article comprehensively addresses the problems associated with the structure of recurrent circuits of military aircraft with metal fuselage structure. The authors describe the issues concerning the usage of the fuselage as a recurrent circuit of electric current and with negative conductors connecting the fuselage with negative terminals of the receiver or the source. The military aircraft are frequently operated under harsh conditions of increased humidity, dustiness and variable temperatures. All these factors as mentioned above contribute to the occurrence of intensive electrochemical corrosion at the contact points of airframe’s elements or electrical conductors’ with the fuselage. Such contact surfaces should be subject to monitoring – AFIT has developed the numerous procedures for each aircraft.

Keywords

1. Biuletyn nr 5677 Oddziaływanie elektryczności atmosferycznej na samolot i zabezpieczenie statków latających przed wyładowaniami atmosferycznymi, zalecenia metodyczne.Search in Google Scholar

2. Dowództwo Wojsk Lotniczych Samolot 22M4. Książka 1. Charakterystyki lotnotechniczne, Poznań 1990, sygn. Lot. 2674/87.Search in Google Scholar

3. Dowództwo Wojsk Lotniczych Samolot 52UM3K. Książka 3. Płatowiec. Część I. Opis Techniczny, Poznań 1988, sygn. Lot. 2537/86.Search in Google Scholar

4. Dowództwo Wojsk Lotniczych: Samolot 54K. Książka 3. Płatowiec. Część I. Opis Techniczny i działanie. Wydanie tymczasowe, Poznań 1985, sygn. Lot. 2343/84.Search in Google Scholar

5. Gębura A., Radoń T.: Metodyka Nr MB-13/43/2005 Sprawdzenie struktury obwodów elektrycznych spadochronu hamującego samolotu S-52UM3K - Badania naziemne [w:] Leśniczak A., Dragan K., Mach A. [i in.] Zestawienie metody używanych w celu przedłużenia resursu technicznego samolotów S-52UM3K zgodnie z biuletynem eksploatacyjnym nr P/O/R/U/5485/E/2013, 31-4781-1, opracowanie wewnętrzne ITWL, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

6. Gębura A., Radoń T.: Metodyka Nr MB-5/43/2005 Pomiary rezystancji metalizacji i rezystancji poszycia wybranych elementów i połączeń instalacji elektrycznej samolotu S-52UM3K - Badania naziemne [w:] Leśniczak A., Dragan K., Mach A. [i in.] Zestawienie metody używanych w celu przedłużenia resursu technicznego samolotów S-52UM3K zgodnie z biuletynem eksploatacyjnym nr P/O/R/U/5485/E/2013, 31-4781-1, opracowanie wewnętrzne ITWL, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

7. Gębura A., Radoń T.: Metodyka Nr MB-5/43/2005 Pomiary rezystancji metalizacji i rezystancji poszycia wybranych elementów i połączeń instalacji elektrycznej samolotu S-52UM3K - Badania naziemne [w:] Leśniczak A., Dragan K., Mach A. [i in.] Zestawienie metody używanych w celu przedłużenia resursu technicznego samolotów S-52UM3K zgodnie z biuletynem eksploatacyjnym nr P/O/R/U/5485/E/2013, 31-4781-1, opracowanie wewnętrzne ITWL, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

8. Gębura A., Radoń T.: Sprawozdanie z działalności statutowej. Badania rezystancji metalizacji samolotu MiG-29. Warszawa 2000, niepublikowane.Search in Google Scholar

9. Gębura A., Radoń T.: Struktura rezystancji metalizacji płatowca – sposoby diagnozowania. [w:] red. prof. J. Lewitowicz, L. Cwojdziński, M. Kowalski, R. Szczepanik „Problemy badań i eksploatacji Techniki Lotniczej t. 8”; Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

10. Gębura A., Tokarski T.: Metodyka nr MB-54/43/2014 Pomiary na obwodach elektrycznych instalacji elektroenergetycznej, systemu paliwowego oraz poszycia i połączeń minusowych – Badania naziemne, opracowanie wewnętrzne ITWL, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

11. Gębura A., Tokarski T.: Metodyka nr MB-56/43/2014 Sprawdzenie tandemów kablowych prądnic prądu stałego – Badania naziemne, opracowanie wewnętrzne ITWL, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

12. Gębura A., Tokarski T.: Sprawozdanie z pracy na temat: „Ocena zasobu pracy przewodów elektrycznych sieci pokładowych statków powietrznych”, niepublikowane, dostępne w bibliotece ITWL (nr BT ITWL 412/50), 0-2102-31-1-00, Warszawa 2001.Search in Google Scholar

13. Gębura A.: Oddziaływanie pioruna na statki latające – powstawanie i przeciwdziałanie. Informator ITWL nr 73/90.Search in Google Scholar

14. Gębura, A., Mach-Cygankiewicz, A.: Monitorowanie rezystancji kadłuba wojskowego statku powietrznego. Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2016, nr 39. DOI 10.1515/afit-2016-0021.10.1515/afit-2016-0021Open DOISearch in Google Scholar

15. Jachimowicz J., Kajka R., Kaniowski J., Karliński W.: Fretting w konstrukcjach lotniczych, Tribologia, rok 36, SIMPRESS Oficyna Wydawnicza SIMP, 2005.Search in Google Scholar

16. Lewitowicz J.: Badania eksploatacyjne statków powietrznych t. 4 – Badania eksploatacyjne statków powietrznych, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

17. Przedział technicznyin I. I., Liubimov W. W.: Sistiemy eliektrosnabzienija samolietov i wiertolietov, Izdatielstvo „Transport”, Moskwa 1970.Search in Google Scholar

18. MIL-B-5087B(ASG) Bonding, electrical and lighting protection for aerospace systems.Search in Google Scholar

19. MIL-STD-1757A Lightning qualification test techniques for aerospace vehicles and hardwar.Search in Google Scholar

20. MIL-STD-1795A „Lightning protection of aerospace Vehicles and hardware” (Ochrona odgromowa statków powietrznych i oprzyrządowania).Search in Google Scholar

21. Napurka M., Gębura A., Radoń T., Tokarski T., Kobylański A.: Protokół Nr MB-31/43/2004 badań samoczynnego wypuszczania spadochronu hamującego w czasie lotu samolotu Su-22 nr 28816, 0-2530-36-1-00, opracowanie wewnętrzne ITWL (nr BT ITWL 1614/50), Warszawa 2004Search in Google Scholar

22. NO-16-A002:2006 Wojskowe statki powietrzne – Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych – Wymagania ogólneSearch in Google Scholar

23. Norma Obronna NO-06-A104:2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.Search in Google Scholar

24. Norma Obronna NO-15-A200:2007 Wojskowe statki powietrzne. Pokładowe układy zasilania elektrycznego. Podstawowe parametry, wymagania i badania.Search in Google Scholar

25. pl.wikipedia.org/wiki/Węzeł_sieci_elektroenergetycznej dn. 09.12.2014 r.Search in Google Scholar

26. PN-EN 2591-218:2007 Lotnictwo i kosmonautyka. Elementy złączy elektrycznych i optycznych. Metody badań. Część 218: starzenie końcówek oczkowych i łączników zagniatanych pod wpływem cyklicznych zmian temperatury i prądu.Search in Google Scholar

27. Wspólne Przepisy Lotnicze JAR-23 Samoloty kategorii normalnej, użytkowej, akrobacyjnej i transportu lokalnego, 11 marca 1994 r.Search in Google Scholar

28. Wspólne Przepisy Lotnicze JAR-29 Wiropłaty duże. 5 listopad 1993 r.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo