1. bookVolume 48 (2018): Issue 1 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The impact of microstructural non-conformities on microhardness of EN AW 5754 aluminium alloy welded joints made with the use of the TIG method

Published Online: 29 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 48 (2018) - Issue 1 (December 2018)
Page range: 253 - 262
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents the impact of welding non-conformities on microhardness of EN AW 5754 aluminium alloy welded joints made with the use of the TIG method. The results of microhardness tests of welded samples made with various process parameters. The impact of the welding non-conformities disclosed with the use of a tomographic method on the welded joint microhardness were analysed. The studies showed a strong link between the participation of welding non-conformities, welding process parameters and microhardness of welds.

Keywords

1. Borrego L.P., Costa J.D., Jesus J.S., Loureiro A.R., Ferreira J.M.: Fatigue life improvement by friction stir processing of 5083 aluminium alloy MIG butt welds. Theoretical and Applied Fracture Mechanics (70), 2014.10.1016/j.tafmec.2014.02.002Search in Google Scholar

2. Będkowski L., Dąbrowski T., Podstawy eksploatacji cz. 2, Podstawy niezawodności eksploatacyjnej [Operation fundamentals part 2, Operational reliability fundamentals], WAT [Military University of Technology], Warsaw 2006.Search in Google Scholar

3. Błachnio J., Kułaszka A., Chalimoniuk M., Woźny P., Exemplification of a computed tomography method for the evaluation of EN 5754 H22 alloy welded joint quality. Research Works of Air Force Institute of Technology, No. 39, 2016.10.1515/afit-2016-0018Search in Google Scholar

4. Cichosz E., Obciążenia zewnętrzne samolotu [Aircraft internal loads]. WAT [Military University of Technology], 1968.Search in Google Scholar

5. Cierniak R., Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne [Computed tomography. CT equipment design. Reconstruction algorithms]. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT [EXIT Academic Printing House], Warsaw 2005.Search in Google Scholar

6. PN-L-01426: 1995, Lotnictwo i kosmonautyka - Spawanie konstrukcji lotniczych - Wytyczne kontroli i odbioru złączy spawanych ze stali, stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych oraz stopów aluminium [Aviation and aeronautics – Welding of aerial structures – Inspection and acceptance guidelines for steel, heat-resistant alloy, high-temp creep resistant and aluminium alloy welded joints].Search in Google Scholar

7. PN-ISO 5817: 2009, Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych [Welding – Welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) – Quality levels for welding non-conformities].Search in Google Scholar

8. PN-EN ISO 9015-2:2016-04, Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie twardości – Część 2: Badanie mikrotwardości złączy spawanych łukowo [Destructive tests of the welded metal joints – Hardness testing – Part 2: Microhardness testing of the arc-welded joints].Search in Google Scholar

9. Woźny P., Błachnio J., Quality requirements regarding aircraft maintenance and repair service. Research Works of Air Force Institute of Technology, No. 35, 2014.10.1515/afit-2015-0004Search in Google Scholar

10. Woźny P., Qualitative analysis of maintenance and services carried out in a repair plant on the example of a multi-purpose aircraft. Journal of KONBIN 4(36) 2015.10.1515/jok-2015-0065Search in Google Scholar

11. Woźny P., Błachnio J., Analiza uszkodzeń eksploatacyjnych wielozadaniowego statku powietrznego na przykładzie procesu obsług i napraw realizowanych w WZL-2 S.A. [Analysis of operational damage to the multi-purpose aircraft on the basis of services and repairs implemented in WZL-2 S.A.]. Chapter in the monograph titled: Problemy Badań i Eksploatacji Techniki Lotniczej, Vol. 9, 2016.Search in Google Scholar

12. Woźny P., Błachnio J., Ocena jakości połączeń spawanych stopów aluminium metodą tomografii komputerowej [Quality assessment of aluminium alloy joints welded with the use of the computed tomography method]. Chapter in the monograph titled “Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”. 2016.Search in Google Scholar

13. Woźny P., Błachnio J., Kułaszka A., Chalimoniuk M., Assessment of the technical condition of welds in EN AN 5754 samples made of the EN AN 5754 grade Al alloy using computed tomography. Aviation Advances & Maintenance, Vol. 40, 2017.10.1515/afit-2017-0012Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo