1. bookVolume 48 (2018): Issue 1 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Fatigue tests, self-healing of polymer-matrix composites in unmanned aerial vehicles

Published Online: 29 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 48 (2018) - Issue 1 (December 2018)
Page range: 83 - 106
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

This publication presented the main issues related to fatigue of polymer composite materials. It was featured a fatigue stress test based on composite sample, made of carbon fiber-reinforced polymer, using the four-point bending method. The test was carried out with the initial load and using positive load cycles. The perspectives of diagnostics and self-healing of composite materials, including intelligent materials, were also presented.

Keywords

1. Augustyn S.: Horyzonty nowych technologii a projektowanie konstrukcji lotniczych, Speedserwis, Inowrocław 2016.Search in Google Scholar

2. Augustyn S.: Wykorzystanie innowacyjnych technologii SMART w strukturach płatowca i bezzałogowego statku powietrznego, Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego. Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2017.Search in Google Scholar

3. Brown E.N., White S.R., Sottos N.R.: Retardation and repair of fatigue cracks in a microcapsule toughened epoxy composite, part II: in situ self-healing, Compos Sci Technol, 2005, 65, s. 2474–2480.10.1016/j.compscitech.2005.04.053Search in Google Scholar

4. Haponiuk J.: Właściwości mechaniczne polimerów, Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011.Search in Google Scholar

5. https://kopalniawiedzy.pl/Dreamliner-Boeing-787-nanorurka-kadlub,3458Search in Google Scholar

6. Jung D., Hegeman A., Sottos N.R., Geubella P.H., White S.R..: Self-healing composites using embedded microspheres, Composites and functionally graded materials, Dallas, USA: ASME International Mechanical Engineering Congressand Exposition, 1997, s. 265–275.10.1115/IMECE1997-0673Search in Google Scholar

7. Katunin A., Moczulski W.A.: Ocena cyklu życia kompozytów polimerowych oraz analiza struktur samodiagnozujących i samonaprawialnych, Przegląd Mechaniczny, 2014, 3, s. 36-39.Search in Google Scholar

8. Kessler M.R., Sottos N.R., White S.R.: Self-healing structuralcomposite materials, Compos Part A—Appl Sci Manuf, 2003, 34, s. 743–753.10.1016/S1359-835X(03)00138-6Search in Google Scholar

9. Kowalewski L.: Współczesne badania wytrzymałościowe, kierunki i perspektywy rozwoju, Biuro Gamma, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

10. Kowalewski L.: Zmęczenie materiałów – podstawy, kierunki badań, ocena stanu uszkodzenia. XVII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane 8-11 marca 2011.Search in Google Scholar

11. Ochelski S.: Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych, WNT, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

12. Rojek M.: Metodologia badań diagnostycznych warstwowych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej. International OCSCO World Press, tom 2, Gliwice 2011,.Search in Google Scholar

13. Rośkowicz M.: RAPORT BADANIA – Ocena postaci niszczenia materiałów kompozytowych, z których została wykonana łopata elektrowni wiatrowej TACKE TW 600 Nr.: 500-710, rok produkcji 1994 – opracowanie wewnętrzne akademii niepublikowane, WAT, 2013.Search in Google Scholar

14. White S.R., Sottos N.R., Geubella P.H., Moors J.S., Kessler M.R., Sriram S.R., et al.: Autonomic healing of polymercomposites, Nature, 2001, 409, s. 794–797.10.1038/3505723211236987Search in Google Scholar

15. Wu D.Y., Meure S., Solomon D.: Self-healing polymeric materials: A review of recent developments, Progress in Polymer Science, 2008, 33, 5, s. 479 – 522.10.1016/j.progpolymsci.2008.02.001Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo