1. bookVolume 47 (2018): Issue 1 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Impact of Airfield Concrete Pavements Deterioration Level on the Safety of Air Operations

Published Online: 31 Dec 2018
Volume & Issue: Volume 47 (2018) - Issue 1 (December 2018)
Page range: 123 - 142
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The essential factor, which affects the safety of air operations, is the proper airport management based on systemically acquired information regarding the condition of the pavement surfaces of their functional elements. One of the elements in evaluating an airfield pavement technical condition is the assessment of their deterioration degree. This paper contains an extract from a broad study aimed at developing an index characterizing the deterioration degree of cement concrete airfield pavements, based on the results of visual inspections of damage and repairs, and their stock-taking based on a catalogue of common damage and the defined damage and repair quantity surveying principles.

Keywords

[1] Barszcz P., Blacha K.: Wielokryterialna metoda oceny stopnia zdegradowania nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk wykonanych z betonu cementowego [A multi-criteria evaluation method for airfield functional elements cement concrete pavements]. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe no. 12/2016, p. 48–54.Search in Google Scholar

[2] Barszcz P., Wesołowski M.: Szacowanie kryteriów oceny stopnia zdegradowania funkcjonalnych elementów nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego na podstawie danych uzyskanych z eksploatowanych obiektów [Estimating the evaluation criteria for the assessment of airfield functional elements cement concrete pavements, based on the data obtained from operated facilities]. Technika Transportu Szynowego nr 12/2015, p. 93–98.Search in Google Scholar

[3] Barszcz P., Wesołowski M.: System oceny stanu technicznego nawierzchni lotniskowych jako element procesu zarządzania jakością w lotnictwie wojskowym [Airfield pavement technical condition evaluation system as an element of quality management in military aviation], Logistyka no. 6/2014, p. 1710–1719.Search in Google Scholar

[4] Blacha K., Wesołowski M.: Nawierzchnie lotniskowe jako element systemu bezpieczeństwa szkolenia lotniczego na obiektach lotniskowych Sił Zbrojnych RP. [Airfield pavements as an element of air training safety system at the training facilities of the Polish Armed Forces]. Transport lotniczy i jego otoczenie. Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2016. P. 15–25.Search in Google Scholar

[5] Lewitowicz J.: Eksploatacyjne własności i właściwości samolotów i śmigłowców [Operational properties and properties of airplanes and helicopters]. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

[6] Markowska K.: Proces realizacji usługi transportowej drogowej w centrum dystrybucji wybranego operatora logistycznego. Systemy Logistyczne. Teoria i praktyka, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawkiej, Warszawa 2017 r.Search in Google Scholar

[7] Pakiet Statistica PL dla Windows [Windows Statistica PL Package]. Ed. StatSoft, Kraków 2014.Search in Google Scholar

[8] Poświata A., Wesołowski M.: Bezpieczeństwo i niezawodność wykonywania operacji lotniczych na obiektach lotniskowych Sił Zbrojnych RP [Safety and reliability of air operations at airfield facilities of the Polish Armed Forces]. Współczesne problemy logistyki lotnictwa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Dęblin 2015. P. 7-23.Search in Google Scholar

[9] SHAHIN M. Y., Pavement Management For Airports, Road, and Parking Lots. Second edition of 2007.Search in Google Scholar

[10] Smirnow N. N., Ickowicz A. A., Obsługa i remont techniki lotniczej według stanu [Maintenance and repairs of aviation technique according to the condition]. Translation by AFIT. Warszawa 2002.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo