1. bookVolume 47 (2018): Issue 1 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis and Testing of Reliability Information Systems in Analysis of the Operation-Related Process in the Army

Published Online: 31 Dec 2018
Volume & Issue: Volume 47 (2018) - Issue 1 (December 2018)
Page range: 105 - 122
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

This paper focuses on the determination of effectiveness of the implemented system ZWSI RON in an analysis of the vehicles operation process in the army. With this end in view, a questionnaire-based diagnostic survey was conducted on staff members of the technical services of the Polish Army logistics units. The survey research results analysis shows that 90% of the respondents do not use the basic PM (Plant Maintenance) module of the ZWSI RON system to manage the operation of military vehicles. One should consider a modification of the mentioned system, i.e. creating new modules and new relations between individual modules of the system, using SAP system structure solutions.

Keywords

[1] IWsp SZ Służby Techniczne, Instrukcja Zarządzania Eksploatacją Uzbrojenia i Sprzetu Wojskowego w SZ RP Zasady Ogólne, DD/4.22.13, Bydgoszcz, IWsp SZ, 2013.Search in Google Scholar

[2] IWsp SZ Służby Techniczne, Przepisy o gospodarowaniu sprzętem służby czołgowo-samochodowej, DD/4.22.2, Bydgoszcz, IWsp SZ, 2014.Search in Google Scholar

[3] Kończak J. Polak K., Radzikowska B., Ewidencjonowanie zdarzeń eksploatacyjnych sprzętu czołgowo-samochodowego w czasie pokoju, spojrzenie w przyszłość, Sulejówek, Belstudio, 2013.Search in Google Scholar

[4] Kuck J., Nowoczesne technologie w logistyce, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

[5] Markowska K.: Proponowany przebieg współpracy outsourcingowej na przykładzie usług transportu kolejowego ładunków, Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Nr 1928, Politechnika Śląska, Gliwice 2015r. s.249 – 262.Search in Google Scholar

[6] Samól D., Kuck J., Współczesne metody wsparcia informatycznego dla logistyki kadr i finansów, [w:] Perspektywy informatyzacji logistyki Wojska Polskiego, SG WP, Logis. Wewn. 4/2006Search in Google Scholar

[7] Simiński P., Wojskowe Pojazdy Kołowe, Bel Studio, Warszawa, 2015Search in Google Scholar

[8] Żółtowski B., Badania zagrożeń utraty zdatności środowiskowych systemów technicznych, Bydgoszcz, Wyd. Ucz. UT-P, 2013.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo