1. bookVolume 47 (2018): Issue 1 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis and Testing of Reliability of Military Vehicles

Published Online: 31 Dec 2018
Volume & Issue: Volume 47 (2018) - Issue 1 (December 2018)
Page range: 87 - 103
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The subjects of this publication are the issue of reliability studies of military vehicles, the determination of reliability indicators of selected groups of vehicles, and the adoption of complex models of operation for analysis based on recorded operational events. Numerical simulations of operating states were performed to verify the models and the adopted reliability indicators. It has been shown that it is possible to use the obtained results of research in the economic efficiency-oriented military vehicle management system in order to minimize structural surpluses and increase the efficiency of the land technology equipment park.

Keywords

[1] Kupicz W., Mikołajczak P., Rychlik A., Niziński S., Szczyglak P. Wierzbicki S., Systemy diagnostyczne wojskowych pojazdów mechanicznych, Sulejówek - Radom: WNITE-PIB, 2011;Search in Google Scholar

[2] Niziński S., Eksploatacja obiektów technicznych, Sulejówek - Radom: WiZPITE, 2002;Search in Google Scholar

[3] Żyluk J., Lewitowicz A., Podstawy eksploatacji statków powietrznych, Warszawa, ITWL, 2009;Search in Google Scholar

[4] Markowska K.: Study of Passanger Streaams and Service Quality of An Urban Transport Company, Journal of Kones, European Science of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2016,10.5604/12314005.1217244Search in Google Scholar

[5] Wojtaniuk J., “Określanie wartości maszyn do robót ziemnych,” Warszawa, 2011.Search in Google Scholar

[6] IWsp SZ Służby Techniczne, “Instrukcja Zarządzania Eksploatacją Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w SZ RP Zasady Ogólne,” DD/4.22.13, Bydgoszcz, IWsp SZ, 2013.Search in Google Scholar

[7] IWsp SZ Służby Techniczne, “Katalog norm eksploatacji techniki lądowej,” DU-4.22.13.1, Bydgoszcz, IWsp SZ, 2014.Search in Google Scholar

[8] IWsp SZ Służby Techniczne, „Przepisy o gospodarowaniu sprzętem służby czołgowo-samochodowej,” DD/4.22.2, Bydgoszcz, IWsp SZ, 2014.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo