1. bookVolume 46 (2018): Issue 1 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

A Concept of Reliability Assessment Simulation Model Using Systems Structural Decomposition

Published Online: 19 Dec 2018
Volume & Issue: Volume 46 (2018) - Issue 1 (June 2018)
Page range: 51 - 74
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper presents a concept of reliability estimation of the renewable technical systems consisting of the objects functioning in koon structures. The estimation is performed using computer simulation. Practical dependence between the failure of the entire system and the failures of the objects and elements from which the objects are made are taken into account as the result of the structural decomposition of the system conducted.

Keywords

[1] Bradley E.: Reliability Engineering: A Life Cycle Approach. CRC Pres Taylor &Francis Group. 2017.10.1201/9781315367422Search in Google Scholar

[2] Faulin Fajardo J., Juan Perez A.A., Martorell Alsina S.S., Ramirez-Marquez J.E. (ed.): Simulation Methods for Reliability and Availability of Complex Systems. Springer. 2010. DOI 10.1007/978-1-84882-213-9.10.1007/978-1-84882-213-9Open DOISearch in Google Scholar

[3] Fishman G.S.: Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody. PWE. Warszawa. 1981.Search in Google Scholar

[4] Jaźwiński J., Pabis S., Wieremiejczyk W.: Zasady symulacji systemów technicznych, [in]: Symulacyjne metody badań niezawodności systemów technicznych 1. Materiały na „Szkołę Zimową – 75”. Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn PAN. Ośrodek Postępu Technicznego. Katowice. 1975.Search in Google Scholar

[5] Łatuszyńska M.: Metody symulacji komputerowej – próba klasyfikacji logicznej. Studies &Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. 2011; 41: 163-176.Search in Google Scholar

[6] Młynarski S., Pilch R., Smolnik M., Szybka J., Wiązania G.: Formation of koon Systems Reliability Estimated with Analytical and Simulation Calculation Methods. Zapewnienie wymaganej niezawodności układów typu „kzn” szacowanej analitycznymi i symulacyjnymi metodami obliczeniowymi. Journal of KONBiN. 2017; 42: 255–272.10.1515/jok-2017-0028Search in Google Scholar

[7] Naylor T.H.: Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych. PWN. Warszawa. 1975.Search in Google Scholar

[8] Perkowski P.: Technika symulacji cyfrowej. WNT. Warszawa. 1980.Search in Google Scholar

[9] Pidd M.: Computer Simulation in Management Science. John Wiley &Sons. Chichester – New York – Weinheim – Brisbane – Singapore – Toronto. 1998.Search in Google Scholar

[10] Pilch R., Smolnik M., Szybka J., Wiązania G.: Koncepcja strategii odnów profilaktycznych na przykładzie pojazdów szynowych komunikacji miejskiej [in] Siergiejczyk M. [ed.]: Problemy utrzymania systemów technicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa. 2014.Search in Google Scholar

[11] Snopkowski R.: Symulacja stochastyczna. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków. 2007.Search in Google Scholar

[12] Sowa A.: Ocena stanu technicznego pojazdów szynowych na podstawie cech zdeterminowanych. PK im. Tadeusza Kościuszki. Kraków. 2013.Search in Google Scholar

[13] Tyszer J.: Symulacja cyfrowa. WNT. Warszawa. 1990.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo