1. bookVolume 45 (2018): Issue 1 (March 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Numerical Simulation of the Process of a Technical Object State Changes

Published Online: 29 Oct 2018
Volume & Issue: Volume 45 (2018) - Issue 1 (March 2018)
Page range: 247 - 266
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents a construction method and an example of a model of a technical object operation process as well as the main stochastic assumption which is a mathematical model of an object state changes. The model of the operation process was built using an analysis of the state space and operation-related events of the analyzed technical objects. An example of numerical simulation of the technical object state change process as a tool to be used to support the analysis of the considered process. Numerical simulation of the stochastic process being a model of a technical object state change process makes it possible to determine the process characteristics impossible to determine in an analytical way.

Keywords

[1] Buslenko, N., Kałasznikow, W., Kowalenko, I.: Theory of complex systems. PWN, Warsaw 1979.Search in Google Scholar

[2] Girtler J.: Physical aspect of application and usefulness of semi-Markovian processes for modeling the processes occurring in operational phase of technical objects. Polish Maritime Research 2004, nr 3(41), vol. 11, pp. 25-30.Search in Google Scholar

[3] Girtler J.: Stochastyczny model procesu eksploatacji okrętowego silnika spalinowego. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 1989 nr 2, s. 79-88.Search in Google Scholar

[4] Grabski F.: Semi-markowskie modele niezawodności i eksploatacji. PAN IBS, seria: Badania Systemowe, t. 30, Warszawa 2002.Search in Google Scholar

[5] Grabski F.: Teoria semi-markowskich procesów eksploatacji obiektów technicznych. Zeszyty Naukowe AMW, nr 75 A, Gdynia 1982.Search in Google Scholar

[6] Landowski B., Woropay M., Neubauer A.: Sterowanie niezawodnością w systemach transportowych. Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo Instytutu Eksploatacji Maszyn, Bydgoszcz – Radom 2004.Search in Google Scholar

[7] Landowski B.: An example of a technical object operation process model describing influence of engine damages on the operation process course. Journal of POLISH CIMAC Vol. 9, No. 3, Gdańsk 2014.Search in Google Scholar

[8] Landowski B.: Metoda wyznaczania wartości wybranych zmiennych decyzyjnych do racjonalnego sterowania procesem eksploatacji realizowanym w systemie transportowym. Praca doktorska, ATR, Bydgoszcz.Search in Google Scholar

[9] Landowski B.: Model eksploatacji pewnej klasy obiektów technicznych. Zeszyty Naukowe Nr 229, Mechanika 48, Wydawnictwa Uczelniane ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000, pp. 21-35.Search in Google Scholar

[10] Landowski B.: Zarys metody wyznaczania wartości zmiennych decyzyjnych w systemach eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej. Zeszyty Naukowe Nr 229, Mechanika 48, Wydawnictwa Uczelniane ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000, pp.5-19.Search in Google Scholar

[11] Rudnicki J.: Application issues of the semi-markov reliability model. Polish Maritime Research 2015, nr 1(85), vol. 22, pp. 55-64.10.1515/pomr-2015-0008Search in Google Scholar

[12] Woropay M., Grabski F., Landowski B.: Semi-Markov model of the vehicle maintenance processes in an urban transport system. Scientific Publishers of the Polish Scientific Association of Automotive Engineering, Archives of Automotive Engineering Vol. 7, No 3, 2004.Search in Google Scholar

[13] Woropay M., Knopik L., Landowski B.: Modelowanie procesów eksploatacji w systemie transportowym. Biblioteka Problemów Eksploatacji. Wydawnictwo Instytutu Eksploatacji Maszyn, Bydgoszcz – Radom 2001.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo