1. bookVolume 30 (2014): Issue 1 (June 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Issues Related To Troubleshooting Of Avionic Hydraulic Units

Published Online: 03 Jun 2015
Volume & Issue: Volume 30 (2014) - Issue 1 (June 2014)
Page range: 59 - 73
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper outlines workflows associated with troubleshooting of avionic hydraulic systems with detailed description of the troubleshooting algorithm and classification of diagnostic signals provided by avionic hydraulic systems and their subassemblies. Attention is paid to measurement sequences for diagnostic signals from hydraulic systems, circuits and units. Detailed description is dedicated to an innovative design of a troubleshooting device intended for direct measurements of internal leaks from avionic hydraulic units. Advantages of the proposed measurement method are summarized with benefits from use of the presented device and compared against the methods that are currently in use. Subsequent phases of the troubleshooting process are described with examples of measurement results that have been acquired from subassemblies of hydraulic systems of SU-22 aircrafts currently in service at Polish Air Forces with consideration given to cases when the permissible threshold of diagnostic signals were exceeded. Finally, all results from investigations are subjected to thorough analysis.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] B. Żółtowski: Podstawy diagnostyki maszyn [Fundamentals for machinery troubleshooting], ATR Bydgoszcz 1996.Search in Google Scholar

[2] S. Legutko: Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń [Fundamentals for operation of machinery and equipment], WSiP, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

[3] J. Lewitowicz, K. Kustroń: Podstawy eksploatacji statków powietrznych cz. 2. [Fundamentals for operation so aircrafts, Part 2], ITWL Warszawa 2003.Search in Google Scholar

[4] Т.М. Башта: ГИДРOПРИВOД И ГИДРOПHEBMOABTOMATИKA, Машинострoeниe, Москва, CCCP, 1972. [T.M. Bashta: Hydraulic drives and hydropneumatic automatic control, Machinery engineering, Moscow, USSR, 1972).Search in Google Scholar

[5] J. Lipski: Napędy i sterowanie hydrauliczne [Hydraulic drives and control, WKŁ, Warszawa 1977.Search in Google Scholar

[6] G. Kotnis: Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach, Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2011. [Design and operation of hydraulic systems in machinery. KaBe Pubishing House, Krosno, 2011].Search in Google Scholar

[7] J. Tomczyk: Modele dynamiczne elementów i układów napędów hydrostatycznych [Dynamic models of hydrostatic drives], WNT, Warszawa, 1999.Search in Google Scholar

[8] S. Stryczek: Napęd hydrostatyczny [A hydrostatic drive]. WNT Warszawa 2005.Search in Google Scholar

[9] G. Jastrzębski, L. Ułanowicz: Badanie wzmacniaczy hydraulicznych w aspekcie ich predykcji trwałości [Examination of hydraulic amplifiers for prediction of their lifetime], Kones 2010 Vol.3Search in Google Scholar

[10] L. Ułanowicz, B. Kolasa, G. Jastrzębski, P. Szczepaniak: Zbiór sprawozdań z pracy pt. „Badania i ocena stanu technicznego pierwszej i drugiej instalacji hydraulicznej oraz pokładowych pomp hydraulicznych NP-34M-1T pierwszej i drugiej instalacji hydraulicznej samolotu Su-22 (54K i 52UM3K) w celu zwiększenia ich międzyremontowego resursu godzinowego i kalendarzowego” [Set of reports from the project: ‘Investigation and evaluation of technical condition of the first and second hydraulic systems and the NP-34M-1T hydraulic pumps for the first and second hydraulic system of the Su-22 aircraft (54K and 52UM3K) with the aim to increase their MTTR parameters – flying hours and calender lifetime’]. ITWL, 2013.Search in Google Scholar

[11] L. Ułanowicz: Analiza stabilności układu hydraulicznego wspomagania sterowania samolotem. Przegląd Mechaniczny 11/06 str. 18–24. [Stability analysis of the hydraulic servosystem for aircraft steering, Mechanical review, Vol. 11/06, pp. 18–24.] PL ISSN 0033-2259.Search in Google Scholar

[12] P. Szczepaniak, G. Jastrzębski, M. Jóźko: A method of investigating internal leakages in aircraft hydraulic units, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, 2014.10.5604/12314005.1130512Search in Google Scholar

[13] Dowództwo Wojsk Lotniczych: Samolot S54-K, Układy płatowca, Opis techniczny i działanie, Instalacja klimatyzacji, hydrauliczna i układ awaryjnego opuszczania samolotu, [Air Force Headquarter. The S54-K aircraft. Fuselage systems. Technical Description of Operation. Systems for air conditioning, hydraulic ciruits and emergency egress.] Poznań, 1988.Search in Google Scholar

[14] Dowództwo Wojsk Lotniczych: Samolot S54-K, Układy płatowca, Opis techniczny i działanie, Układ sterowania samolotem, podwozie i instalacja spadochronu hamującego, [Air Force Headquarter. The S54-K aircraft. Fuselage systems. Technical Description of Operation. The system for aircraft steering, undercarriage control and the braking parachute], Poznań, 1986Search in Google Scholar

[15] Orlen Oil: Karta charakterystyki: Olej hydrauliczny dla lotnictwa i techniki naziemnej H515, [Data sheet: Hydraulic oil for Aviation and ground maintenance], Płock, 2006.Search in Google Scholar

[16] L. Ułanowicz, B. Czechowicz, M. Nowakowski: Metodyka Nr MB-1H/36/2005, Samolot S-54K i S 52UM3K, Ocena stanu technicznego pierwszej instalacji hydraulicznej, [Methodical Procedure No. MB-1H/36/2005, The S-54K and S 52UM3K aircrafts. Technical assessment of the first hydraulic system]. ITWL, 2005.Search in Google Scholar

[17] L. Ułanowicz, B. Czechowicz, M. Nowakowski: Metodyka Nr MB-2H/36/2005, Samolot S-54K i S-52UM3K, Ocena stanu technicznego drugiej instalacji hydraulicznej, [Methodical Procedure No. MB-2H/36/2005, The S-54K and S-2UM3K aircrafts. Technical assessment of the second hydraulic system]. ITWL, 2005.Search in Google Scholar

[18] L. Ułanowicz, B. Czechowicz, M. Nowakowski: Metodyka Nr MB-3H/36/2005, Samolot S-54K i S-52UM3K, Ocena stanu technicznego instalacji hydraulicznych samolotu przy pracującym silniku, [Methodical Procedure No. MB-3H/36/2005, The S-54K and S-2UM3K aircrafts. Technical assessment of the hydraulic systems of the aircraft with the running engine]. ITWL, 2005.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo