1. bookVolume 27 (2014): Issue 1 (February 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

A Multi-Valued Diagnostic Model Synthesis Based on Descrete Wavelet Transform

Published Online: 29 Jan 2015
Volume & Issue: Volume 27 (2014) - Issue 1 (February 2014)
Page range: 43 - 52
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The method of a multi-valued diagnostic model synthesis using discrete wavelet transform is presented. The method's algorithm consists of three stages: (1) - signal decomposition into low- and high frequency parts - approximations and details, (2) - approximations and details parameterization, (3) - multi-valued encoding parameters obtained in stage 2. The method is illustrated with vibroacoustic signal in real life experiment. The multi-valued diagnostic model is the final result.

Keywords

[1] Borowczyk H.. (red.) Problemy kompleksowego diagnozowania układu łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego. Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Warszawa 2011, 163 s.Search in Google Scholar

[2] Borowczyk H.. Ekspertowy system wspomagania wnioskowania diagnostycznego. W: Borowczyk H.. (red.) Problemy kompleksowego diagnozowania układu łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego. Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Warszawa 2011, s. 147-163Search in Google Scholar

[3] Borowczyk H.: Quasi-informacyjna metoda wyznaczania programu diagnozowania złożonych obiektów technicznych, rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 1984.Search in Google Scholar

[4] Borowczyk H., Lindstedt P., Magier J.: Układ łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego jako obiekt diagnozowania. W : Borowczyk H.. (red.) Problemy kompleksowego diagnozowania układu łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego. Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Warszawa 2011, s. 21-30Search in Google Scholar

[5] Cempel Cz.: Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn, WNT, Warszawa 1982.Search in Google Scholar

[6] Cempel Cz.: Wibroakustyka stosowana, WNT, Warszawa 1989.Search in Google Scholar

[7] Cholewa W.: Data processing and reasoning in technical diagnostics. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995.Search in Google Scholar

[8] Korbicz J. i in.: Diagnostyka procesów. Modele. Metody sztucznej inteligencji. Zastosowania. WNT, Warszawa 2002.Search in Google Scholar

[9] Lindstedt P., Borowczyk H., Magier J.: Diagnostyka silnika śmigłowcowego w inżynieryjno-lotniczym otoczeniu, ,,Prace Naukowe ITWL”, zeszyt nr 17. Wyd. ITWL, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

[10] Lindstedt P., Borowczyk H.: Kompleksowy system diagnostyczny statku powietrznego, w: Problemy Badań i Eksploatacji Techniki Lotniczej, tom 4, rozdz. 7, Wyd. ITWL, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

[11] Lindstedt P.: Praktyczna diagnostyka maszyn i jej teoretyczne podstawy. Wyd. Naukowe ASKON, Warszawa 2002.Search in Google Scholar

[12] Niziński S.: Elementy eksploatacji obiektów technicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.Search in Google Scholar

[13] Spychała J., Szczekala M., Żokowski M.: Diagnozowanie w dziedzinie wibroakustycznej. W: Borowczyk H.. (red.) Problemy kompleksowego diagnozowania układu łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego. Rozdz. 5. Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Warszawa 2011Search in Google Scholar

[14] Wavelet toolbox. User's guide. Mathworks 2011Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo