1. bookVolume 26 (2013): Issue 1 (June 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

EXPLOITATION OF THE CWSS IN THE ASPECT OF BELONGING TO THE CRITICAL INFRASTRUCTURE / EKSPLOATACJA SZZW W ASPEKCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Published Online: 18 Feb 2014
Volume & Issue: Volume 26 (2013) - Issue 1 (June 2013)
Page range: 165 - 172
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

CWSS exploitation in terms of belonging to a critical infrastructure is an important issue and requires a detailed analysis. Therefore it is important to develop emergency plans for the supply of drinking water for different crisis situations, as well as detailed analysis of the risk of possible undesirable events in CWSS, in order to develop a comprehensive safety management program of the system. In this work the problems associated with the operation of CWSS in terms of belonging to critical infrastructure were presented. Also the methodology to determine the crisis management time in the WSS, connected with a shortage of drinking water was shown.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Hipel K.W., Kilgour D.M., Zhao N.Z.: Risk analysis of the Walkerton drinking water crisis. Canadian Water Resources Journal, 3, 2003, s. 395-397.10.4296/cwrj2803395Search in Google Scholar

[2] Hrudey S.E., Hrudey E.J.: Safe drinking water. Lessons from recent outbreaks in affluent nations. IWA Publishing, New York 2004.Search in Google Scholar

[3] Konieczny J.: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Oficyna Wydawnicza GARMOND, Poznań-Warszawa 2001.Search in Google Scholar

[4] Michaud D., Apostolakis G.E.: Methodology for ranking elements of watersupply networks. Journal of Infrastructure Systems, 12(4), 2006, s. 230-242.10.1061/(ASCE)1076-0342(2006)12:4(230)Search in Google Scholar

[5] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Review of matrix methods for risk assessment in water supply system. Journal of Konbin, 1(1), 2006, s. 67-76.Search in Google Scholar

[6] Rak J.: Dopuszczane ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociągowej. Sigma-NOT, GWiTS, 3, 2009, s. 12-15.Search in Google Scholar

[7] Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE.Search in Google Scholar

[8] Smalko Z.: Charakterystyki spolegliwości układu człowiek-maszynaotoczenie. Materiały Szkoły Niezawodności PAN, 2007, s. 432-439.Search in Google Scholar

[9] Tchórzewska-Cieślak B.: Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę z uwzględnieniem analizy niezawodności dostawy wody do spożycia. Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu Materiały Szkoły Niezawodności PAN, t.XXVI, s.334-345, 2008.Search in Google Scholar

[10] Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2011.Search in Google Scholar

[11] Tchórzewska-Cieślak B.: Zarządzanie ryzykiem w ramach planów bezpieczeństwa wody. Ochrona Środowiska, Wydawn. PZiTS O/Dolnośląski, 4, 2009, s. 57-60.Search in Google Scholar

[12] WHO (2002). Water Safety Plans (Revised Draft).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo