1. bookVolume 26 (2013): Issue 1 (June 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

SELECTION OPERATOR’S INTERFACE FOR UNMANNED ENGINEERING MACHINE / DOBÓR INTERFEJSU OPERATORA DLA BEZZAŁOGOWEJ MASZYNY INŻYNIERYJNEJ

Published Online: 18 Feb 2014
Volume & Issue: Volume 26 (2013) - Issue 1 (June 2013)
Page range: 99 - 110
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Effective execution of tasks by remote-controlled engineering machine is dependent on the ability to run a way the machine operator. This is possible through the development an interface for remote both manipulation and perception. The paper presents results of elaboration of two types of interface. Portable desktop machine to control the implementation of ad-hoc tasks and landline operator position to achieve long-term jobs that require precise control of two-piece machine equipment: manipulator and loading.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Bartnicki A., Łopatka M.J., Typiak A.: Problemy teleoperacji w sterowaniu bezzałogowymi platformami lądowymi, „Technologie podwójnego zastosowania”, WAT, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

[2] Bartnicki A.: Operating parameters of the robot manipulator of engineering support, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 20, No. 5A 2011.Search in Google Scholar

[3] Konopka S., Typiak R.: Dobór systemu wizyjnego dla bezzałogowej szybkobieżnej maszyny inżynieryjnej, Transport przemysłowy i maszyny robocze 2(12)/2011Search in Google Scholar

[4] Typiak A. i inni: Sprawozdanie z realizacji projektu rozwojowego pn.: “Bezzałogowy pojazd do wykonywania zadań specjalnych w strefach zagrożenia”. Warszawa WAT 2011.Search in Google Scholar

[5] Sprawozdanie z PBR 15-454/2008/WAT, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Inżynieryjny robot wsparcia misji EOD/IED - usuwania ładunków niebezpiecznych, WAT, Warszawa 2011.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo