1. bookVolume 25 (2013): Issue 1 (March 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Emergency Water Supply of Rzeszow / Kryzysowe Zaopatrzenie Rzeszowa W Wodę

Published Online: 15 Nov 2013
Volume & Issue: Volume 25 (2013) - Issue 1 (March 2013)
Page range: 107 - 116
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

In this study the methodology of balancing water needs in a crisis situation was presented. The example was done for city of Rzeszow. The municipal infrastructure: water supply system, sewage system, gas network, heating and energy systems was shortly characterized. The research undertaken in this study was related to Systemic Crisis Management and protection of the inhabitants of the city. The balance of emergency water supply Rzeszow in drinking water for the 29 neighborhoods of the city was shown.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Chowaniec J.: Freiwald P.: Patonki R.: Witek K.: Możliwości awaryjnego zaopatrzenia aglomeracji Rzeszowa w wody podziemne w warunkach wystąpienia zdarzeń ekstremalnych. Gaz, Woda i technika Sanitarna, nr 11. Wydawnictwo Sigma-NOT, Warszawa, 2006, s.11-13.Search in Google Scholar

[2] Rak J., Studziński A.: Ocena ilości wody z awaryjnych ujęć dal miasta Rzeszowa. Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona jakości i zasobów wód. Wydawnictwo PZiTS o/Kraków, Zakopane, 2000, s.183-190.Search in Google Scholar

[3] Tchórzewska-Cieślak B.: Risk in water supply system crisis management. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Journal of Konbin, Warszawa, 2008, s.175-190. 10.2478/v10040-008-0047-1Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo