1. bookVolume 25 (2013): Issue 1 (March 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Impact of Infrastructure Type on Reliability of Railway Transportation System / Wpływ Rodzaju Infrastruktury Na Niezawodność Systemu Transportu Szynowego

Published Online: 15 Nov 2013
Volume & Issue: Volume 25 (2013) - Issue 1 (March 2013)
Page range: 21 - 36
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

In this paper, the author’s research work is focused on infrastructure impact on railway transportation system reliability. The aim of research described in the paper is to determine correlation between type (and age) of used infrastructure elements, and number of occurring failures. For this purpose, subsystem of infrastructure and associated with it events, were divided into main groups. Examples of groups are: track, train operation devices (related to operating control points or railway line), level crossings, etc. The second aspect is correlation between type of infrastructure and failure consequences. It is required from transportation that it is possible to achieve the right place at the right time in a safety way. Therefore, from the point of view of transportation process, which is the main goal of transportation system, the most significant failure consequences are delays. Moreover, speaking about reliability and safety of railway transportation system, the question arises what is the relation between number of trains and number of unwanted events?

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Albrechtsen E., Hokstad P.: An analysis of barriers in train traffic using risk influencing factors. Safety and Reliability, Swets & Zeitlinger, Lisse 2003Search in Google Scholar

[2] Auer F., Schlöpp A.: Substanzermittlung der Oberbaukomponenten. ZEV Rail 9/2012Search in Google Scholar

[3] Banek A., Roman Z., Kaniewski M.: Określenie trwałości i niezawodności sieci trakcyjnej. Prace Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa - zeszyt 71, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1978Search in Google Scholar

[4] Brkić R., Adamović Z.: Research of Defects That Are Related with Reliability and Safety of Railway Transport System. Russian Journal of Nondestructive Testing, Volume 47/no. 6, 201110.1134/S1061830911060040Search in Google Scholar

[5] Chen H.-K.: New models for measuring the reliability performance of train service. Safety and Reliability, Swets & Zeitlinger, Lisse 2003Search in Google Scholar

[6] Dolven O.F., Lindqvist B.H., Hokstad P.R.: Statistical Modelling and Analysis of Failure and Inspection Data for a Railway Line. Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 200410.1007/978-0-85729-410-4_96Search in Google Scholar

[7] Enzi M.: Der optimale Re-Investitionszeitpunkt für das Gleis unter dem Aspekt der Lebenszykluskosten. ZEV Rail 3/2012Search in Google Scholar

[8] Gill A., Kadziński A., Gramza G.: Modele miar skutków kolejowych zdarzeń niepożądanych. XVIII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Katowice-Ustroń 2008Search in Google Scholar

[9] Hansemann F., Marschnig S.: Der Gleisprophet - ein Impuls zur Nachhaltigkeit. ZEV Rail 9/2012Search in Google Scholar

[10] Kadziński A.: Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa systemów kolejowych pojazdów szynowych. XII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Poznań- Rydzyna 1996Search in Google Scholar

[11] Kadziński A., Woźniak A.: O modelach kwantyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. XVI Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Kraków- Arłamów 2000Search in Google Scholar

[12] Kadziński A., Gill A., Pruciak K.: Rozpoznawanie źródeł zagrożeń jako ważny element metod zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej. XIX Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Targanice k. Andrychowa 2010Search in Google Scholar

[13] Krenželok T., Briš R., Klátil P., Stýskala V.: Reliability and safety of railway signalling and interlocking devices. Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications, Tylor & Francis Group, London 2010Search in Google Scholar

[14] Kwaśnikowski J., Gill A., Gramza G.: Szacowanie stopnia strat ponoszonych przez przewoźników kolejowych w wyniku zdarzeń niepożądanych w ruchu kolejowym. XIX Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Targanice k. Andrychowa 2010Search in Google Scholar

[15] Lisowski Z.: Modele niezawodności Boole’a i Markowa z uwzględnieniem wpływu człowieka w praktyce eksploatacyjnej pojazdów szynowych. Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe - 50 lat trakcji elektrycznej PKP, Wrocław 1986Search in Google Scholar

[16] Marciniak J.: Zawodność eksploatacyjna elektrycznych maszyn trakcyjnych i badania przyczyn zawodności. VII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Rydzyna 1988Search in Google Scholar

[17] Marschnig S., Veit P.: Life Cycle Management in der Realität. ZEV Rail 9/2012Search in Google Scholar

[18] Młyńczak M., Nowakowski T.: Ocena niezawodności odbieraka prądu. III Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Poznań 1979Search in Google Scholar

[19] Podofillini L., Zio E., Marella M.: A multi-state Monte Carlo simulation model of a railway network system. Advances in Safety and Reliability, Tylor & Francis Group, London 2005Search in Google Scholar

[20] Pustelnik I., Świderski Z.: Analiza statystyczna uszkodzeń szyn w torach PKP za lata 1963 - 1965. Prace Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa - zeszyt 29, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1968Search in Google Scholar

[21] Renpenning F.: Reliability Prediction in Railway Signalling. Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 200410.1007/978-0-85729-410-4_363Search in Google Scholar

[22] Restel F.J.: Measures of reliability and safety of rail transportation system. Advances in safety, reliability and risk management, CRC Press/Balkema 201210.1201/b11433-386Search in Google Scholar

[23] Roman Z.: Analiza uszkodzeń sieci trakcyjnej 3 kV PKP. Prace Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa - zeszyt 45, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1972Search in Google Scholar

[24] Schöbel A., Maly T.: Operational fault states in railways. European Transportation Research Review, Springer published online 18.01.2012Search in Google Scholar

[25] Schwartz S.: Identifikation von Sicherheitsbarrieren am Bahnübergang. ZEV Rail 1-2/2010Search in Google Scholar

[26] Sobków T.: Czynnik ludzki w bezpieczeństwie systemów kolejowych. XIX Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Targanice k. Andrychowa 2010Search in Google Scholar

[27] Węgierski J.: Metody probabilistyczne w projektowaniu transportu szynowego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1971Search in Google Scholar

[28] Wilson J.R., Norris B.J.: Human factors in support of a successful railway: a review. Cognition, Technology & Work, Volume 8/no. 1, Springer 200510.1007/s10111-005-0016-6Search in Google Scholar

[29] Wopiński A.: Z zagadnień niezawodności w systemach sterowania transportem kolejowym. Problemy Kolejnictwa zeszyt 68/69, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo