1. bookVolume 24 (2012): Issue 1 (December 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Matrix Analysis of Risk of Interruptions in Water Supply in Terms of Consumer Safety / MATRYCOWA ANALIZA RYZYKA PRZERW W DOSTAWIE WODY W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTÓW WODY

Published Online: 15 Nov 2013
Volume & Issue: Volume 24 (2012) - Issue 1 (December 2012)
Page range: 125 - 140
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

With regard to drinking water consumers, safety is understood as a probability to avoid threat arising from the consumption of water inconsistent with quality standards or the lack of water. Accordance with the Regulation of the Minister of Health water is safe for human health, if it is free from pathogenic microorganisms and parasites in the amount constituting a potential threat to human health, any substances in quantities hazardous to health and has no aggressive corrosive properties. Water supply reliability means providing stable conditions allowing to meet current and future demand for water in sufficient quantity and with required quality, in convenient time for water consumers and also at a price acceptable by them. In this study consumer (individual) risk rK was defined as the sum of the first kind of risk rKI, associated with possibility of interruptions in water supply and the second kind of risk rKII associated with possibility of consumption of water inconsistent with quality standards. Three-parameter matrix of risk was proposed. For presented method was made an application example based on exploitation data of collective water supply system, which may help to increase safety of water consumers.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.Search in Google Scholar

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.Search in Google Scholar

[3] Kaplan S., Garrick B.J.: On the quantitative definition of risk. Risk Analysis, 1(1), 1981, s.11-27.10.1111/j.1539-6924.1981.tb01350.xSearch in Google Scholar

[4] Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analysis of undesirable events scenarios in water supply system by means of fault tree method. Journal of Konbin, 2, 3, 2010, s.317-328.Search in Google Scholar

[5] Smalko Z., Jaźwiński J.: Problemy decyzyjne w inżynierii niezawodności, materiały XXVIII Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 2000.Search in Google Scholar

[6] Zio E.: An introduction to the basics of reliability and risk analysis. World Scientific Publishing Co. Pte., 2006.10.1142/6442Search in Google Scholar

[7] Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J.: Preliminary approach to safety analysis of critical infrastructures. Journal of Polish Safety and Reliability Association (Summer Safety & Reliability Seminars), 3, 2012, s.73-88.Search in Google Scholar

[8] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Review of matrix methods for risk assessment in water supply system. Journal of Konbin, 1, 2006, s.67-76.Search in Google Scholar

[9] Rak J.: A study of the qualitative methods for risk assessment in water supply systems. Environment Protection Engineering, 3-4, 2003, s.123-134.Search in Google Scholar

[10] Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B.: Maps of risk in water distribution subsystem. 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference, 2012, Curran Associates, Inc., p.5832-5841.Search in Google Scholar

[11] Kwietniewski M., Rak J.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Studia z zakresu inżynierii, nr 67, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych problemów Techniki, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[12] Tchórzewska-Cieślak B.: Failure risk analysis in the water distribution system. Journal of Polish Safety and Reliability Association (Summer Safety & Reliability Seminars), 2010, s.247-254.Search in Google Scholar

[13] Studziński J.: Zastosowanie danych z monitoring w systemie zarządzania miejską siecią wodociągową. Studia i Materiały PSZW, 9, 2007, s.154-164.Search in Google Scholar

[14] Dane eksploatacyjne miejskiej sieci wodociągowej uzyskane od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.Search in Google Scholar

[15] Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., Eid M.: Failure scenarios in water supply system by means of fault tree analysis. Advances in Safety, Reliability and Risk Management, Edited by C. Guedes Soares, 2011, p.2492-2499. 10.1201/b11433-354Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo