1. bookVolume 24 (2012): Issue 1 (December 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Monte Carlo Simulation for Optimization of Object Operation Process and Reliability / SYMULACJA MONTE CARLO W OPTYMALIZACJI PROCESU EKSPLOATACJI ORAZ NIEZAWODNOŚCI OBIEKTU TECHNICZNEGO

Published Online: 15 Nov 2013
Volume & Issue: Volume 24 (2012) - Issue 1 (December 2012)
Page range: 79 - 92
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

This paper presents the computer simulation technique related to the reliability of an object under variable operation conditions. The Monte Carlo simulation is performed and, consequently, the unknown parameters for the considered object operation process and its main reliability characteristics are identified. The optimal transient probabilities of the object operation process at the particular operation states and its optimal unconditional reliability function are determined.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Grabski F., Jaźwiński J.: Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009.Search in Google Scholar

[2] Grabski F.: Semi-Markowskie modele niezawodności i eksploatacji. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2002.Search in Google Scholar

[3] Kołowrocki K. and Soszyńska J.: Reliability modeling of a port oil transportation system’s operation processes. International Journal of Performability Engineering, Vol. 6, No 1, 2010, s. 77-87.Search in Google Scholar

[4] Kołowrocki K. and Soszyńska-Budny J.: Reliability and Safety of Complex Systems and Processes: Modeling - Identification - Prediction - Optimization. Springer, 2011.10.1007/978-0-85729-694-8Search in Google Scholar

[5] Kuligowska E.: Preliminary Monte Carlo approach to complex system reliability analysis. Summer Safety and Reliability Seminars - SSARS 2012, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Vol. 3, No1,2012,s.59-71.Search in Google Scholar

[6] Soszyńska J.: Systems reliability analysis in variable operation conditions. International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering. Special Issue: System Reliability and Safety, Vol. 14, No 6, 2007, s. 617-634.10.1142/S0218539307002830Search in Google Scholar

[7] Soszyńska J.: Reliability and risk evaluation of a port oil pipeline transportation system in variable operation conditions. International Journal of Pressure Vessels and Piping Vol. 87, No 2-3, 2010, s. 81-87.10.1016/j.ijpvp.2010.01.002Search in Google Scholar

[8] Zio E. and Marseguerra M.: Basics of the Monte Carlo Method with Application to System Reliability. LiLoLe, 2002. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo