1. bookVolume 23 (2012): Issue 1 (September 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Usability Analysis of the Virtual Reality Techniques to Risk Assessment Made in the Course of Machinery Design Process / Badania Użyteczności Technik Rzeczywistości Wirtualnej Do Prowadzenia Oceny Ryzyka Przy Projektowaniu Maszyn

Published Online: 15 Nov 2013
Volume & Issue: Volume 23 (2012) - Issue 1 (September 2012)
Page range: 121 - 132
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The scope of the project covers the development of a method for assessment of risk related to machinery, based on the computer-aided virtual reality technique. The investigations started with the formulation of the matrix of correspondence between the hazards and functions performed by the VR using document-based inspection method based on documentation of the 3 machines. Further investigations have been conducted by Expert Inspection method using virtual models of 3 machines. It was proved that the immersive projection technology were highly usable in the assessment of risk involved by mechanical hazards and arriving at more accurate results necessary for machine assessment in view of ergonomic then the HDM techniques. In further research the usability of the developed method will be investigated using the User Testing method.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Dyrektywa 2006/42/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie). Dz. U. L 157 z 09.06.2006 str. 24.Search in Google Scholar

[2] PN-EN ISO 12100:2011. Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka. PKN.Search in Google Scholar

[3] Dźwiarek, M.: Supporting tools for risk assessment during the machine design process. Journal of KONBIN, No. 3(6)/2008, str. 199-212.10.2478/v10040-008-0067-xSearch in Google Scholar

[4] Dźwiarek, M.: Case study of conformity assessment of automated production line. Journal of KONBIN 1(13) 2010 ISSN 1895-8281. p.p. 149-164.10.2478/v10040-008-0144-1Search in Google Scholar

[5] Dźwiarek, M., Jankowski, J.: Wykorzystanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania doboru systemów ochronnych do maszyn w celu redukcji ryzyka związanego z ich obsługą. W: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo-Efektywność-Niezawodność. Klich, A., Kozieł, A. (ed)., 2011, pp. 55-67.Search in Google Scholar

[6] Bach, C., Scapin D. L.: Comparing Inspections and User Testing for the Evaluation of Virtual Environments. Intl. Journal Of Human-Computer Interaction, 26(8), 2010, pp. 786-824.10.1080/10447318.2010.487195Search in Google Scholar

[7] ISO/TS 16982:2000. Ergonomics of Human-System Interaction. Usability methods supporting Human Centred Design. International Standards Organisation.Search in Google Scholar

[8] Scapin, D. L., Bastien, J. M. C.: Ergonomic criteria for evaluating the ergonomic quality of interactive systems. Behaviour & Information Technology, 16, 1997, pp. 220-231.10.1080/014492997119806Search in Google Scholar

[9] Dźwiarek, M., Dybała, B., Będza, T., Poznar T.. Opracowanie zasad wirtualnego modelowania stref zagrożenia i różnych rodzajów urządzeń ochronnych oraz metod digitalizacji i przetwarzania danych obiektów fizycznych na potrzeby implementacji w środowisku rzeczywistości wirtualnej. Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” proj. 4R04, CIOP-PIB, 2008Search in Google Scholar

[10] Wilson, J.R., Brown, D.J. Cobb, S.V. D’Cruz, M.D., Eastgate, R.M.: Manufacturing operations in virtual environments. Presence, Teleoperators and Virtual Environments, 4, 1995, pp. 306-317.10.1162/pres.1995.4.3.306Search in Google Scholar

[11] Dźwiarek, M., Saulewicz, A., Kalwasiński, D: Investigation of Appropriateness of the VE for Training Purposes Using Fork-Lift VR Simulator. Proceedings of HCI International 2007 © Springer 2007, ISBN 978-3-540-73738-4, Beijing China, July 2007, pp. 815-819.Search in Google Scholar

[12] Dźwiarek, M., Jankowski, J.: Wykorzystanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania doboru systemów ochronnych do maszyn w celu redukcji ryzyka związanego z ich obsługą. W: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo-Efektywność-Niezawodność. Klich, A., Kozieł, A. (ed)., 2011, pp. 55-67.Search in Google Scholar

[13] Dźwiarek, M., Jankowski, J. (2011) A method for virtual modelling of dangeroushazard zones to support risk redaction by application of safety devices to the machinery and manufacturing systems. In: Production Engineering. Innovation & Technologies of the future. Chlebus, E., (ed.) © Institute of Production Engeenering and Automation, Wrocław University of Technology”, pp. 15 - 26. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo