1. bookVolume 22 (2012): Issue 1 (June 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Models of Air Missions / Modele Misji Lotniczych

Published Online: 15 Nov 2013
Volume & Issue: Volume 22 (2012) - Issue 1 (June 2012)
Page range: 35 - 44
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Combat missions of both a single multi-role aircraft and a group of aircraft. Compatibility and readiness - properties determining accomplishment of an air operation. Scenarios of air operations. Models of air-to-air and air-to-surface operations (AAO and ASO, respectively). Computer modelling of air missions.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Borgoń J., Jaźwiński J., Sikorski M., Ważyńska-Fiok K.: Niezawodnośćstatków powietrznych. Wyd. ITWL, Warszawa 1972.Search in Google Scholar

[2] Brusow W. S., Pietruczyk B. P.: Opracowanie metod optymalizacjipodstawowych parametrów samolotu bojowego przy zadanym zbiorze zadańoperacyjnych. Raport Instytutu Lotnictwa BP0406/S6/93/05, Warszawa 1994.Search in Google Scholar

[3] Dhillon B. S.: Mechanical reliability: Theory, models and application. Education Series AIAA. Washinton, DC. 1988.Search in Google Scholar

[4] Grenda B.: Planowanie działań w baize lotnictwa taktycznego. Przegląd Sił Powietrznych Nr 3 (060), 2012.Search in Google Scholar

[5] Koruba M.; Siły powietrzne w operacjach połączonych. PWLiOP Nr 3 i 4, 2006.Search in Google Scholar

[6] Lewitowicz j., Kustroń K.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. T.2. Wydawnictwo ITW, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

[7] Przemieniecki J. S.: Mathematical methods in defense analyses. AIAA. Reston 2000.10.2514/4.862137Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo