1. bookVolume 22 (2012): Issue 1 (June 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

A Probabilistic Model of an Air Combat Mission / Probabilistyczny Model Bojowej Misji Lotniczej

Published Online: 15 Nov 2013
Volume & Issue: Volume 22 (2012) - Issue 1 (June 2012)
Page range: 27 - 34
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Combat missions of both a single multi-role aircraft and a group of aircraft. Scenarios of air operations. Probabilistic models of air-to-air and air-to-surface operations (AAO and ASO, respectively). Probability that air combat missions of the AA and AS types prove successful.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Cwojdziński L., Żyluk A., Lewitowicz J.: A maintenance system to support airoperations. International Conference Safety and Reliability Systems. Poznań 2013.Search in Google Scholar

[2] Jafrenik H., Felluer A.: Analiza nawigatorska rażenia celów za pomocąróżnych środków rażenia. PWLiOP Z.10, 1999.Search in Google Scholar

[3] Lewitowicz j., Kustroń K.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych -własności i właściwości statku powietrznego. T.2. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

[4] Przemieniecki J. S.: Mathematical methods in defense analyses. AIAA. Reston 2000.10.2514/4.862137Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo