1. bookVolume 21 (2012): Issue 1 (March 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The Evaluation of Availability of the Serviceability Assurance Subsystem Posts / Ocena Gotowości Stanowisk Podsystemu Zapewniania Zdatności

Published Online: 09 Nov 2013
Volume & Issue: Volume 21 (2012) - Issue 1 (March 2012)
Page range: 77 - 86
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

In complex transport means systems, in order to assure the possibility of appropriate carrying out of transport tasks it is necessary to maintain task serviceability status. It is achieved as a result of carrying out of service and repair processes at serviceability assurance subsystem posts. The possibility of appropriate carrying out of service and repair tasks assigned to the availability assurance subsystem depends to a large extent on the availability of the posts of the subsystem. This article presents the results of tests on the evaluation of availability of the serviceability assurance subsystem posts in transport means utilization system. An actual city bus transport system was used as test example. The presented results of the evaluation of the serviceability assurance subsystem posts were reached with the assumption that random variables describing the periods of time the posts remain available or unavailable have exponential and Erlang distributions. Source data necessary to determine the availability of the serviceability assurance subsystem posts were obtained at a selected actual city bus transport system basing on utilization data and the method of passive experiment in natural utilization conditions.

Keywords

[1] Abezgauz G.G. Troń A.P. Kopenkin J.N. Korowina I.A.: Rachunek probabilistyczny - poradnik, WMON, Warszawa, 1973.Search in Google Scholar

[2] Buslenko N.P. Kałasznikow W.W. Kowalenko I.N.: Teoria systemów złożonych, PWN, Warszawa, 1979.Search in Google Scholar

[3] Cox D.R. Miller H.D.: The theory of stochastic processes, Chapman and Hall, London, 1965.Search in Google Scholar

[4] Gołąbek A.: Metoda określania struktury systemu obsługi pojazdu samochodowego, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, zeszyt nr 3-4 (59-60), 1984.Search in Google Scholar

[5] Houlden P.T.: Z praktyki badań operacyjnych, PWE, Warszawa, 1964.Search in Google Scholar

[6] Jaźwiński J. Grabski F.: Niektóre problemy modelowania systemów transportowych, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom, 2003.Search in Google Scholar

[7] Kopociński B.: Zarys teorii odnowy i niezawodności, PWN, Warszawa, 1973.Search in Google Scholar

[8] Kosten L.: Stochastic theory of service systems, Pergamon Press, London, 1973.Search in Google Scholar

[9] Koźniewska J. Włodarczyk M.: Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi, PWN, Warszawa, 1978.Search in Google Scholar

[10] Kukuła K.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, 1998.Search in Google Scholar

[11] Okulewicz J. Smalko Z.: Wyznaczanie technicznie uzasadnionej liczby stanowisk obsługowo-naprawczych, Instytut Transportu Politechniki Warszawskiej, zeszyt 28, 1988.Search in Google Scholar

[12] Oziemski S.: Efektywność eksploatacji maszyn, Podstawy technicznoekonomiczne, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 1999.Search in Google Scholar

[13] Piasecki S.: Zagadnienia organizacji obsługi technicznej maszyn i środków transportowych, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Warszawa-Lublin, 1996.Search in Google Scholar

[14] Schassberger R.: Warteschlangen, Springer-Verlag, Berlin, 1973.10.1007/978-3-7091-8309-0Search in Google Scholar

[15] Taha H. A.: Operations research, Macmillan Publishing Co., New York, 1982.Search in Google Scholar

[16] Wagner H.M.: Badania operacyjne, PWE, Warszawa, 1980.Search in Google Scholar

[17] Woropay M. Żurek J. Migawa K.: Model oceny i kształtowania gotowości operacyjnej podsystemu utrzymania ruchu w systemie transportowym, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 2003. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo