1. bookVolume 21 (2012): Issue 1 (March 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Reliability in Maritime Transport / Niezawodność W Transporcie Morskim

Published Online: 09 Nov 2013
Volume & Issue: Volume 21 (2012) - Issue 1 (March 2012)
Page range: 5 - 12
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper presents the vessel reliability while realizing transportation task in maritime transport. The approach based on predicted failure intensity in particular stages of ship operation is proposed.

Keywords

Słowa kluczowe

1. Abramowicz Gerigk T. Bezpieczeństwo manewrów krytycznych statków w systemie transportowym autostrady morskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

[1] Burciu Z. Niezawodność akcji ratowniczej w transporcie morskim. Oficyna Wydawnicza Politechnika Warszawska, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

[2] Girtler J., Kuszmider S., Plewiński L., Wybrane zagadnienia eksploatacji statków morskich w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi. WSM Szczecin, Szcecin 2003.Search in Google Scholar

[3] Gucma S., Nawigacja pilotażowa. Fundacja Promocji Przemysłu okrętowego i Gospodarki Morskiej. Gdańsk 2004.Search in Google Scholar

[4] Jacyna M. Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009Search in Google Scholar

[5] Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K. Bezpieczeństwo systemów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1993.Search in Google Scholar

[6] Wawrzyński W., Bezpieczeństwo systemów sterowania w transporcie Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji. Warszawa-Radom 2004.Search in Google Scholar

[7] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.(DzU z dnia 20 grudnia 2002 r.) Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo